Imieniny: Gabriel, Anastazjia, Anna
sobota 27 lutego 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

27/06/2018

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. informuje, że od 2 czerwca 2018 r. na okres 3 lat obowiązuje następująca taryfa na terenie Warszawy i okolic:

cena za 1m3 wody wynosi 3,89 zł brutto

cena za 1m3 ścieków wynosi 5,96 zł brutto

cena za 1m3 wody zużytej na cele przeciwpożarowe wynosi 3,48 brutto

cena za 1m3 wody pobranej ze zdrojów ulicznych wynosi 3,48 zł butto

miesięczna stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wynosi 6,90 zł brutto.