Imieniny: Filip, Helena, Leon
niedziela 11 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Ważne telefony

112 numer alarmowy
Telefon interwencyjny Urzędu miasta: tel. 22 196-56
Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego: infolinia 800 707 112

Komisariat Policji Warszawa-Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 21
tel. 47 723 24 21
Fax 47 723 27 92
www.pragapd.policja.waw.pl
Pogotowie policyjne - 112

Straż Miejska
ul. Lubelska 30/32
Stanowisko Dowodzenia VII
Oddziału Terenowego
ul. Korkowa 119/123
siedziba referatu II Wawer, Rembertów, Wesoła
www.strazmiejska.waw.pl
Tel. 22 813 18 30, fax 22 613 34 66
Telefon alarmowy 986

Ochotnicza Straż Pożarna - Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 31
05-075 Warszawa-Wesoła
Tel.  22 773 90 08
Fax  22 773 58 96
http://www.ospwesola.pl

Ochotnicza Straż Pożarna - Stara Miłosna
ul. Trakt Brzeski 28
05-077 Warszawa-Wesoła
Tel.  22 773 39 78
Fax  22 773 39 78

Państwowa Straż Pożarna
www.kgpsp.gov.pl
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12
Tel.  22 596 71 20
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13
Tel.  22 596 71 30

Telefon alarmowy 998
Pogotowie Ratunkowe
Stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
Przychodnia Rejonowa nr 2
ul. Warszawska 55
tel. 22 489 72 70

Wyjazdowa pomoc lekarsko-świąteczna
tel. 22 812 07 96, 504 250 560

Telefon alarmowy 999

Pogotowie Energetyczne
Tel. 991, 22 340 41 00

Pogotowie Gazowe
Tel. 22 667 30 73 (do 78),
Telefon alarmowy 992

Konserwator Wodociągów Miejskich
tel. 994 - pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny)
tel. 22 773 19 89 - kanalizacja sanitarna (osiedle Stara Miłosna - Cyraneczka)
tel. 605 046 001 - kanalizacja deszczowa (cała Dzielnica)

Konserwator Oświetlenia Ulicznego
tel. 22 394 65 44, Tel. kom. 607 19 16 47

Inspektor ds. Leśnictwa Biura Ochrony Środowiska
Wieczesław Sosna tel. 22 612 25 60

 Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer
www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa.wawer
04-379 Warszawa
ul. Mycielskiego 21
Tel. 22 870 03 33

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
www.wcpr.pl
01-833 Warszawa
ul.Lipińska 2
Tel. 22 599 71 20

Urząd Pracy
www.up.warszawa.pl
04-111 Warszawa
ul. Grochowska 171 b
Tel. 22 810 33 32
Tel. 22 810 27 06

ZUS
www.zus.pl
03-829 Warszawa
Ul. Podskarbińska 25
Tel. 22 560 16 00

Paszporty
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
Oddział Paszportów-referat Paszportów Nr 3
www.mazowieckie.pl
03-707 Warszawa
ul. Floriańska 10
Tel. 22 619 33 35, 22 619 48 46, 22 618 34 85

Biuro Geodezji i Katastru
www.um.warszawa.pl/bgik
ul. Sandomierska 12
Tel. 22 443 16 00