Imieniny: Filip, Helena, Leon
niedziela 11 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Turysytyka

Zatopiona w zieleni drzew Wesoła tworzy zdrowy i przyjazny człowiekowi klimat. Ponad 60% jej powierzchni pokryta jest lasami, głównie sosnowymi. W dużej ilości występują również brzozy i dęby, a w miejscach bardziej wilgotnych dominują olchy. Na terenie miasta znajduje się 18 pomników przyrody, głównie dębów szypułkowych. Największe z nich, dochodzące w obwodzie do 4,5 metra, rosną na terenie Woli Grzybowskiej przy ulicach Sikorskiego, Lipowej, Kostki Napierskiego, a także w Zielonej i Starej Miłośnie. Wesoła leży na paśmie wydm, powstałych w miejscu cofającego się lodowca. Utworzył je silny północno-zachodni wiatr nawiewający piasek z pól polodowcowych. Takie ukształtowanie terenu dodaje walorów krajobrazowych oraz stwarza nadzwyczaj korzystny mikroklimat. To również wymarzone miejsce dla sportu, rekreacji i wypoczynku. W Wesołej znajduje się Ognisko TKKF z kortami tenisowymi, a także pięknie położony Ośrodek Szkoleniowy Sportów Konnych i Rekreacji zapewniający odpowiednie warunki do treningów oraz leśnych spacerów.

Najcenniejszym przyrodniczo obiektem, położonym na północnych obrzeżach Wesołej, jest rezerwat “Bagno Jacka”. Utworzony w 1981 roku, zajmuje powierzchnię 19,45 hektarów. Około 0,5 hektara rezerwatu zajmuje jeziorko torfowiskowe. “Bagno Jacka” posiada bardzo bogatą faunę i florę. Występują tu rośliny objęte ochroną m.in.: grzybień biały, widłak gajowy, rosiczka okrągłolistna. Na drzewostany leśne składają się: sosna, brzoza brodawkowata i brzoza omszała. To miejsce często odwiedzają sarny, dziki, a także łosie. W trudno dostępnych zakątkach gnieździ się wiele gatunków ptaków, żyją zaskrońce i żmije zygzakowate.

Godne uwagi jest również "Bagno Śmiardki" (ok. 1 km na pn.-wsch. od "Bagna Jacka"), rozlewisko powstałe po zrzutach wód z Wojskowej Oczyszczalni Ścieków. W roku 2001 zamieszkały tam pierwsze bobry.
Wesoła ma to szczęście, że znalazła się w bliskim sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Duży jej fragment mieści się w bezpośrednim zasięgu otuliny tego pięknego kompleksu; jest to obszar Groszówki, części Zielonej i części Starej Miłosny. Park zajmuje powierzchnię 14.371 hektarów i podzielony jest na dwie części: pierwsza obejmuje dolinę Wisły, druga - część Wysoczyzny Siedleckiej na południowy wschód od Warszawy. Całość otoczona jest strefą ochronną o powierzchni 7.823 hektary. Około 64% parku zajmują lasy, głównie sosnowe (teren wydmowy) co gwarantuje zdrowe powietrze. A jeśli dodamy do tego fakt, iż w wielu miejscach przemieszane są one z lasami liściastymi, nierzadko podmokłymi, mamy u nas wprost idealny mikroklimat.

W pobliżu osiedla Stara Miłosna znajdują się inne bardzo ciekawe atrakcja Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na uwagę zasługują w szczególności:

  • Macierówka - rezerwat leśno-torfowiskowy, na terenie którego występuje przekrój wszystkich typów borów Niżu Polskiego. W obniżeniach terenu zlokalizowane są torfowiska typu wysokiego.
  • Macierowe Bagno - torfowisko z bardzo ciekawą fauną i florą niespotykaną w innych środowiskach. Niedaleko tego urokliwego miejsca znajduje się cenny pomnik przyrody. Jest nim bardzo stary jałowiec pospolity o wysokości 8 m i obwodzie 100 cm.
  • Zielony Ług - jest to niewielkie międzywydmowe torfiaste uroczysko porośnięte turzycami, które pokrojem przypominają trawy. Można tu spotkać zaskrońca i padalca.
  • Biały Ług - rezerwat leśno-torfowiskowy z jeziorem torfowiskowym w centrum, gdzie rosną grążele żółte oraz grzybienie. Należy do grupy torfowisk wysokich. Porośnięte turzycami przeplatanymi śnieżną wełnianką. Poza nimi znaleźć tu można rośliny wrzosowate, jakie jak żurawina, modrzewica, bagno oraz owadożerną rosiczkę. W rezerwacie na stałe gniazduje kolonia mewy śmieszki.
  • Rezerwat im. Króla Jana III Sobieskiego - leży w granicach Dzielnicy Wawer. Jest to rezerwat leśny, częściowo zamknięty dla ruchu turystycznego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 113,92 ha. Chroni dobrze zachowany fragment naturalnego lasu liściastego zwanego grądem. W rezerwacie przeważają grądy o charakterze subkontynentalnym, o bogatym runie i drzewostanie liściastym z przewagą dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej i grabu zwyczajnego. Mniejsze obszary zajmują bory mieszane sosnowo-dębowe oraz bory sosnowe. Występuje tu wiele gatunków roślin chronionych i rzadkich, np. lilia złotogłów oraz konwalia majowa. Rezerwat jest ostoją licznych zwierząt, rzadko spotykanych w okolicach Warszawy, np. borsuka i kuny leśnej oraz ptaków - dzięcioła czarnego, myszołowa, jastrzębia gołębiarza, puszczyka.