Imieniny: Aurelia, Kamila, Franciszka
piątek 25 września 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Skład

Marian Mahor - Burmistrz Dzielnicy Wesoła62 lata.  Wykształcenie: tytuły magistra studiów teatralnych Uniwersytetu Sorbony w Paryżu oraz teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - Zarządzanie w Administracji Publicznej oraz roczny kurs szkolenia zawodowego w zakresie „Tworzenia programów audiowizualnych -  dokument, krótki metraż-sekcja scenariuszy” w Europejskim Centrum Kształcenia do Produkcji Filmowej w Paryżu. 

Reżyser, dramaturg i tłumacz sztuk teatralnych. W latach 1996 - 2000 był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wesołej, a następnie w latach 2003 2006 pracował w Centrum Promocji Kultury Praga Południe w Warszawie. Od 2006 do 2018 roku był Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wesoła ds. Społecznych. Aktywność społeczna w Wesołej: przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Radzie Dzielnicy Stara Miłosna (1999 - 2002) i w Radzie Dzielnicy Wesoła (2002 - 2006), wiceprezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna (2001 - 2003 i 2003 - 2004), wiceprezes Klubu Sportowego WESOŁA (2003-2006) oraz członek założyciel i wiceprzewodniczący miejscowego koła Platformy Obywatelskiej (od 2001), a od 2017 jego przewodniczący.

 Prywatnie: ma dwójkę dzieci.

 Nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne:

 1. Wydział Organizacyjny

 2. Wydział Budżetowo-Księgowy

 3. Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 4. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

 5. Zespół Zamówień Publicznych

 6. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 

Krzysztof Kacprzak - Zastępca BurmistrzaUrodzony w Warszawie w 1959 roku. W Wesołej mieszka od 1990 roku. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Organizacja Zarządzania. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Finansista, specjalista w sprawach księgowości i doradztwa podatkowego, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Współzałożyciel Polskiego Konsorcjum Doradczego. W latach 1990 - 2006 prowadził prywatną kancelarię doradczą. Doradca w dziedzinie przedsiębiorczości, w kwestiach finansowo-księgowych oraz związanych z organizacją i zarządzaniem biznesem. W latach 1999 - 2010 członek i wieloletni skarbnik Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna. W latach 1999 - 2002 radny Rady Dzielnicy Stara Miłosna w mieście Wesoła. W latach 2004 - 2006 członek Rady Społecznej SPZLO w Wesołej. Od 2006 roku jest Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wesoła.

Bezpartyjny.

Prywatnie: żonaty, ma dwie dorosłe córki.

 

 

Nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne:

 1. Wydział Infrastruktury

 2. Wydział Architektury i Budownictwa

 3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 4. Wydział Ochrony Środowiska

 5. Zespół Informatyki

 

 Aleksandra Paradowska - Zastępca BurmistrzaLat 39. W Wesołej mieszka od 2011 roku. Wykształcenie: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii – studia magisterskie o specjalności ekonomia i finanse, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Bankowości – studia z zakresu rachunkowość i finansów przedsiębiorstw, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii - podyplomowe studium prawno-menedżerskie, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania -  podyplomowe studium rachunkowości i finansów, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania -  podyplomowe studium  z zakresie controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – podyplomowe studia samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego.

 

W Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów ukończyła szkolenia z procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, technik motywacyjnych, zarządzania zmianą, przywództwa i kierowanie zespołem, ponadto uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu: controllingu, planowania, budżetowania i kontroli wykonania budżetu, rachunku kosztów ABC, efektywności projektów inwestycyjnych, skutecznego zarządzania projektami, audytów wewnętrznych, zamówień publicznych, cen transferowych.

 Doświadczenie: Zawodowo od 15 lat związana z branżą finansową, zaczynając jako analityk finansowy, a następnie jako menadżer w zespołach odpowiedzialnych za rachunkowość, finanse i controlling. Odpowiadała za sporządzanie i weryfikację sprawozdań, analiz, raportów, budżetów oraz budowanie i zarządzanie modelami finansowymi. Koordynowała prace w zakresie zawierania i realizacji umów oraz procedur realizacji zakupów oraz wyboru dostawców i wykonawców usług. Brała udział w licznych projektach związanych ze zmianami organizacyjnymi i wdrożeniami systemów klasy ERP i BI.

Prywatnie: mężatka, ma syna i córkę.

Nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne:

 1. Wydział Oświaty i Wychowania
 2.  Wydział Obsługi Mieszkańców
 3. Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych
 4. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 5. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Wesoła m.st. Warszawy
 6. Placówki oświaty i wychowania
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy