Imieniny: Filip, Helena, Leon
niedziela 11 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Służba zdrowia

Dyrektor Dariusz Małecki
adres: ul. Kilińskiego 48
telefon: 22 773 56 51
email: szpzlo@neostrada.pl
www.szpzlowesola.waw.pl

Podstawowym celem SZPZLO jest każde wykonane zawodowo postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności:

 • badanie, diagnoza i porada lekarska,
 • leczenie, w tym kierowanie na badania specjalistyczne,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
 • laboratoryjne badanie diagnostyczne,
 • pomoc w pielęgnacji chorych,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • opieka nad macierzyństwem.

SZPZLO udziela świadczeń zdrowotnych:

 • osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym - na podstawie umów zawartych z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego i na zasadach określonych w tych umowach,
 • mieszkańcom dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - na podstawie umów zawartych z Zarządem Dzielnicy Wesoła i na zasadach określonych w tych umowach,
 • innym osobom - na podstawie odrębnych umów lub za indywidualną odpłatnością,
 • w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia - każdej zgłaszającej się osobie.

podlega pod Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

ul. Kilińskiego 50

 • Rejestracja ogólna: 22 773 53 63, 022 773 56 51
 • Stomatologia: 22 773 93 59
 • Ginekologia i położnictwo: 22 795 72 43

godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00
 • w sobotę dyżur internistyczny i pediatryczny w godz. 8:00 - 12:00

podlega pod Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

ul. Warszawska 55

 • Rejestracja ogólna: 22 489 72 70
 • Rejestracja dzieci: 22 489 72 71

godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

podlega pod Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

ul. Jana Pawła II 23 (Centrum Pogodna)

 • Rejestracja: 22 773 83 96
 • Stomatologia: 22 773 84 26

godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

 

Szkoły rodzenia zapraszają

W warszawskich szkołach rodzenia rozpoczął się kolejny trzyletni program skierowany do przyszłych mam. Na zajęciach młodzi rodzice poznają zagadnienia związane z przebiegiem ciąży, porodem i pielęgnacją noworodka.

Zajęcia dla ciężarnych będą się odbywać w 40 placówkach, wszystkich, które zgłosiły się do programu i podpisały umowy ze stołecznym ratuszem. Lista placówek jest dostępna na stronie Miasta (http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/aktualnosci/konkurs-ofert-na-realizacj-programu-szko-rodzenia-2017-2019). W bezpłatnych kursach udział wziąć mogą kobiety płacące podatki w Warszawie, albo zameldowane na stałe lub czasowo, a także  podopieczne domów matki i dziecka finansowanych przez miasto.

Realizacja programu w latach 2017 - 2019

Koszt trzyletniego programu finansowanego przez ratusz to 13,5 mln zł. W szpitalach i przychodniach, które już podpisały umowy zajęcia ruszyły, w pozostałych sukcesywnie będą rozpoczynać się w lutym.

Program ze względu na powszechność i łatwość dostępu, na stałe wpisał się w system profilaktycznej opieki zdrowotnej w Warszawie. Edukacja przedporodowa nie jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.