Imieniny: Włodzimierz, Tycjan
wtorek 16 stycznia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Reforma oświaty

REFORMA OŚWIATY W DZIELNICY WESOŁA

Zgodnie z planowanymi zmianami ustroju szkolnego 9 lutego 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Od 1 września 2017 r. w Dzielnicy Wesoła będziemy mieć sześć 8-klasowych szkół podstawowych:

1) Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica

2) Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej

3) Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich

4) Szkoła Podstawowa nr 174 im. Tadeusza Kościuszki

5) Szkoła Podstawowa nr 353 im. "Wielkich Odkrywców"

6) Szkołą Podstawowa nr 385 (nowa szkoła powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 119)

Rodzice wszystkich dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 173 i Szkoły Podstawowej nr 353 mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do nowej Szkoły Podstawowej nr 385 powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 119, aczkolwiek w pierwszej kolejności tworzone będą oddziały przyszłorocznych klas IV i VII (czyli obecnych III i VI klas).

Jest to optymalne rozwiązanie, gdyż klasa IV to pierwsza klasa w drugim etapie edukacyjnym (dzieci rozpoczynają naukę pod okiem nowego wychowawcy i nowych nauczycieli), a klasa VII po raz pierwszy trafia pod skrzydła nauczycieli nowych przedmiotów.

Wszystkie wnioski będą indywidualnie rozpatrywane i brane pod uwagę w procesie organizacji pracy szkoły, w miarę jej możliwości. Jednocześnie należy podkreślić, że zasady przyjmowania dzieci do szkół nie zmieniają się - pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w obwodzie.

W nowej szkole planujemy uruchomienie trzech oddziałów klas VII i jednego oddziału klasy IV oraz przeprowadzenie rekrutacji dzieci z obwodu do klasy pierwszej i do oddziałów przedszkolnych.

Wnioski można składać w sekretariatach szkół podstawowych w terminie do 15 marca 2017 r. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej nr 385