Imieniny: Michalina, Michał, Piotr
sobota 19 października 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, a także pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz w ograniczonym zakresie prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności).

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Dzielnicy Wesoła udzielana jest w Urząd Dzielnicy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33, pok. 213 w:

- poniedziałki w godz. 14.00 – 18.00,

- wtorki, czwartki, piątki w godz. 10.00 – 14.00,

- środy w godz. 11.00 – 15.00.

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej uprawnionej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed korzystaniem z nieodpłatnej pomocy trzeba złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów usługi prawnej świadczonej odpłatnie przez adwokatów/radców prawnych.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w  odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego przeanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z pomocy, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. W razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z zainteresowanym planu działania i pomoc w jego realizowaniu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Formy nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • sporządzenie  projektu  pisma  w sprawach, z wyłączeniem  pism  procesowych  w toczącym  się  postępowaniu przygotowawczym  lub  sądowym  i pism w toczącym  się  postępowaniu sądowoadministracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

W jaki sposób można umówić się na wizytę?

Czy można zamówić wizytę domową?

O wizytę domową mogą ubiegać się jedynie osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu. W takiej sytuacji podejmuje się próbę udzielenia pomocy przez telefon. W tym celu należy zadzwonić na numer 19115 i umówić się na rozmowę telefoniczną z prawnikiem lub doradcą. Ostatecznie decyzję o celowości wizyty domowej podejmuje prawnik lub doradca w punkcie po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej.

Szczegółowe informacje na www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna.