Imieniny: Przemysław, Łukasz, Edmund
piątek 30 października 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

MPWiK

Protokół ze spotkania z mieszkańcami os. Zielona i Grzybowa dotyczącego jakości wody

Informacje MPWiK dotyczące jakości wody

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A z dniem 01.06.2007r. przejęło do eksploatacji część urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Dzielnicy Wesoła, a w konsekwencji także rozliczenia za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, za wyjątkiem odprowadzania ścieków i prowadzenia rozliczeń z tego tytułu z terenu Starej Miłosny.

Przejdź do strony MPWiK