Imieniny: Michalina, Michał, Piotr
sobota 19 października 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Liceum

Liceum w Wesołej

1 września 2019 r. rozpocznie działalność CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej Nr 385 im. Marszałka J. Piłsudskiego przy ul. Klimatycznej 1, 05-077 Warszawa.

Nabór na rok 2019/2020

Nabór prowadzony jest na zasadach obowiązujących we wszystkich warszawskich liceach, dla których prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Informacje o rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji oraz Szkoły Podstawowej Nr 385.

Spotkanie informacyjne 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 18.30 w auli SP nr 385

 

 

 

Oferta edukacyjna szkoły dla kandydatów – absolwentów klas gimnazjalnych

LO trzyletnie, dwie klasy

1 A

Klasa z rozszerzeniem w zakresie j.polskiego, historii, WOS i j.angielskiego

 • przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, j.angielski
 • przedmiot uzupełniający: przyroda
 • przedmiot uzupełniający do wyboru: zaj. artystyczne lub ekonomia w praktyce
 • w ramach rozszerzeń uczeń wybiera od 2-4 przedmiotów
 • Uwaga: co najmniej jednym z rozszerzeń powinna być historia, biologia, fizyka, chemia, geografia

Założenia:

 • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, filologie, lingwistyka, kulturoznawstwo, historia, socjologia
 • przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

1 B

Klasa z rozszerzeniem w zakresie matematyki, fizyki, geografii i j. angielskiego

 • przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, geografia
 • przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo
 • przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce
 • w ramach rozszerzeń uczeń wybiera od 2-4 przedmiotów
 • Uwaga: co najmniej jednym z rozszerzeń powinna być historia, biologia, fizyka, chemia, geografia

Założenia:

 • przygotowanie do podjęcia studiów na wydziale matematycznym, fizycznym, informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego i na Politechnice Warszawskiej
 • przygotowanie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Handlowej (SGH) i wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uniwersytetach medycznych, wydziałach przyrodniczych, biotechnologii i ochrony środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych;
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

 

 

 

Oferta edukacyjna szkoły dla kandydatów – absolwentów szkoły podstawowej

LO czteroletnie, dwie klasy

1 C

Klasa z rozszerzeniem w zakresie j.polskiego, historii, WOS i j.angielskiego

 • przedmioty punktowane w rekrutacji : język polski, matematyka, historia, j.angielski
 • W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty

Założenia:

 • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, filologie, lingwistyka, kulturoznawstwo, historia, socjologia;
 • przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

1 D

Klasy z rozszerzeniem w zakresie matematyki, chemii, biologii i j. angielskiego

 • przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia
 • W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty

Założenia:

 • przygotowanie do podjęcia studiów na wydziale matematycznym, fizycznym, chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnice Warszawskiej
 • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uniwersytetach medycznych, wydziałach przyrodniczych, biotechnologii i ochrony środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

Uwaga:

 • Zrealizowanie przez uczniów tej klasy historii lub WOS-u jako przedmiotu w rozszerzeniu (wraz z uczniami kl. IC) umożliwi aplikację do Szkoły Głównej Handlowej (SGH) i na wydział ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

Nauka języków obcych

jęz. angielski obowiązkowo

drugi język do wyboru:

  • niemiecki       (początkujący, kontynuacja)
  • hiszpański       (początkujący, kontynuacja)

Nauka języka wiodącego (j. angielski) i drugiego języka obcego będzie odbywała się w grupach międzyoddziałowych utworzonych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania.

 

W ofercie szkoły znajdą się również

 • zajęcia w ramach ścieżki multimedialnej (realizowane we współpracy z wydziałem mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej)
 • uczestnictwo w realizacji szkolnych projektów partycypacyjnych realizowanych przez Samorząd Uczniowski
 • Europejskie warsztaty integracyjne organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Młodzieży
 • Klub Wolontariusza
 • projekt „Szkoła varsavianistyczna” zakładający współpracę ze stołecznymi instytucjami kultury (teatry, muzea)i nauki (wydziałami i samorządami szkół wyższych np. wydziałem geografii UW, samorządem SGH,  biblioteką uniwersytecką itp)
 • zajęcia ekonomiczne
 • zajęcia sportowe

 

Planujemy również organizację innych zajęć:

 • Debaty oksfordzkie w ramach działań samorządu uczniowskiego
 • Tydzień kultury (cykl popołudniowych działań animowanych przez młodzież adresowanych do środowiska szkoły, lokalnego i kandydatów)
 • Obóz naukowy – łączenie teorii z praktyką i spotkania z pasjonatami (forma stacjonarna lub wyjazdowa)
 • Wycieczki dydaktyczne zgodne z realizacją treści programowych

 

Docelowa lokalizacja Liceum w perspektywie 1 września 2021 r. będzie w budynku przy ul. Słowackiego/Narutowicza. Zarząd Dzielnicy Wesoła prowadzi przygotowania do uruchomienia budowy placówki.

Liceum w 2019 r. rozpocznie funkcjonowanie w tymczasowej lokalizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 385 przy ul. Klimatycznej 1, 05-077 Warszawa-Wesoła.