Imieniny: Filip, Helena, Leon
niedziela 11 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Kadencja 2014-2018

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 1. Marian Babuśka
 2. Ryszard Brzezik - Przewodniczący Klubu
 3. Lidia Cybulska -Przesław
 4. Marcin Jędrzejewski
 5. Iwona Kerschke
 6. Anna Kozłowska
 7. Maria Surawska
 8. Grażyna Weber
 9. Katarzyna Zakrzewska

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 1. Krystyna Szyszko - Przewodnicząca Klubu
 2. Ryszard Bombik
 3. Mirosław Maciążek
 4. Elżbieta Nowosielska
 5. Mieczysław Ołdziej
 6. Maria Szyszko
 7. Małgorzata Zaremba

Klub Radnych Wesoła 2014

 1. Stefan Słowikowski
 2. Leszek Winiarski - Przewodniczący Klubu
 3. Hubert Zieliński

Radni niezrzeszeni

 1. Hanna Bąbik
 2. Joanna Januszewska Miśków

Marcin Jędrzejewski - Przewodniczący Rady DzielnicyRadny z listy KW Platforma Obywatelska, okręg nr 4 (Stara Miłosna Wschód)

48 lat, od prawie 20 lat mieszkaniec Wesołej.
Od 16 lat pracuje w samorządzie: najpierw w radzie powiatu, a od trzech kadencji w Radzie Dzielnicy Wesoła.
Jeden z założycieli i wieloletni Prezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego, założyciel 44 WDH w Wesołej, jeden z założycieli i Prezes koła PTTK nr 4 w Wesołej.
Od 15 lat jest wydawcą i redaktorem naczelnym „Wiadomości Sąsiedzkich Wesoła".

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 17:00-18:00.

Lidia Cybulska - Przesław - Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy WesołaRadna z listy : KW Platforma Obywatelska (331 głosów), wiek 44 lata
Wykształcenie wyższe: absolwentka Wydziału Weterynaryjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu weterynarii. Zawodowo min. główny specjalista z zakresu farmacji weterynaryjnej w Polskiej Izbie Farmaceutycznej" Polfarmed" oraz zastępca powiatowego lekarza weterynarii.
Od blisko dwudziestu lat prowadzi działalność gospodarczą: Centrum Zdrowia Zwierząt w osiedlu Zielona. Od urodzenia mieszkanka Wesołej.
Doświadczenie samorządowe:

 • Radna kadencji 2010-2014 r.
 • Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wesoła
 • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - przewodnicząca
 • Komisja Rewizyjna - członek
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - członek
 • Radna kadencji 2014-2018 r.
 • Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wesoła
 • Przewodnicząca Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - członek
 • Komisja Statutowo Regulaminowa - członek

Informacja o miejscu i godzinach dyżurów:
Centrum Zdrowia Zwierząt ul. Brata Alberta 34 we środy w godzinach 14:00-15:00
tel. 602 10 72 35, przychodnia@weterynariawesola.waw.pl

Małgorzata Zaremba - Wiceprzewodnicząca Rady DzielnicyMandat z listy wyborczej KW Prawo i Sprawiedliwość z okręgu wyborczego Nr 2 (Zielona - Grzybowa, Groszówka). 

W minionych wyborach otrzymała drugi wynik w dzielnicy pod względem liczby uzyskanych głosów Wyborców. 

Urodzona w 1979 r., radca prawny, ukończyła aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także cztery kierunki studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej, samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, instytucji międzynarodowych oraz studia menadżerskie w zakresie zarządzania. 
Od początku pracy zawodowej związana m.in.  z administracją publiczną.

 

Staż samorządowy - radna Dzielnicy Wesoła kadencji:

 • 2006 - 2010 Wiceprzewodnicząca 3 Komisji Rady: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury, Doraźnej Komisji Statutowej
 • 2010 - 2014 Wiceprzewodnicząca 4 Komisji Rady: Budżetu i Planowania Przestrzennego, Infrastruktury, Rewizyjnej, Doraźnej Komisji Statutowej

W obecnej kadencji (2014-2018) pracuje w Komisjach Rady Dzielnicy:

 • Statutowo-Regulaminowej - Przewodnicząca
 • Budżetu i Planowania Przestrzennego -  Wiceprzewodnicząca
 • Infrastruktury – członek
 • Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy - Wiceprzewodnicząca

Interpelacje/zapytania radnej

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów:

 • w ostatnią środę miesiąca w godzinach 18:30-20:00, Zespół Szkół nr 94 (os. Zielona-Grzybowa) ul. Krótka 1, sala nr 5.
 • w każdym innym terminie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mailowym

Kontakt:
tel.: 602-504-584
e-mail: m.zaremba@poczta.pl

Wszystkich z Państwa, którzy chcą wspólnie zmieniać Wesołą i Warszawę, serdecznie zaprasza do współpracy.

 

Stefan Słowikowski - Wiceprzewodniczący Rady DzielnicyRadny z listy KWW „Wesoła 20140", okręg nr 1, 195 głosów poparcia.

Żonaty, 72 lat, wykształcenie wyższe, doktor nauk.
W kadencji 1998 - 2002 Przewodniczący Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Zarządu Miasta Wesoła, w latach 2002 - 2006 Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła. W kadencji 2006-2010 Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła.
W kadencji 2010 - 2014 Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła.
W obecnej kadencji Przewodniczący Komisji Infrastruktury, (do marca 2017 r. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy), członek Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, (Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego do marca 2017) , Komisji Statutowo-Regulaminowej. Jestem członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego.
Zainteresowania: historia wojen i sztuki wojennej, łowiectwo, literatura faktu.

Pełnię dyżur w Urzędzie Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 14:00-15:00.

radny Marian BabuśkaBezpartyjny. Radny z listy KW Platforma Obywatelska okręg nr 1, liczba otrzymanych głosów poparcia 163.

Mam 56 lat. Jestem mieszkańcem Wesołej od 32 lat. Żonaty, żona Halina, dwoje dorosłych dzieci, dwoje wnucząt.

Wykształcenie wyższe techniczne, WAT, studia podyplomowe - ochrona środowiska w Akademii Rolniczej w Krakowie. Pułkownik Wojska Polskiego.

Doświadczenie w pracy:
Służbę wojskową rozpoczynałem w Wesołej, a następnie służyłem w instytucjach i komórkach Ministerstwa Obrony Narodowej. Po latach służby zdobyłem doświadczenie i wiedzę z zakresu planowania, zarządzania i współpracy z instytucjami wojskowymi i cywilnymi.
Od 2014 roku pełnię drugą trzyletnią kadencję Przewodniczącego organu opiniującego i doradzającego Ministrowi Obrony Narodowej, Sejmu, Senatu, Rządu RP.
Ponadto uczestniczę w pracach Grupy Wyszehradzkiej i w stowarzyszeniu EUROMIL.

Aktualnie na osiedlu Plac Wojska Polskiego pełnię trzecią kadencję :

 • Przewodniczącego Zarządu wspólnoty mieszkaniowej
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pracowniczego ogrodu działkowego "Zachęta"
 • Zastępcy Prezesa stowarzyszenia „Wspólnota Garażowa".

W minionej kadencji Rady pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego, Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz byłem członkiem Komisji Infrastruktury. Wkadencji 2014-2018 pełnię ponownie funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego oraz jestem członkiem Komisji Infrastruktury.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym.
Urząd Dzielnicy Wesoła pokój 119, poniedziałek, godz. 16:00 - 17:00,
tel.: 601398996, e-mail: marianb58@o2.pl

Hanna BąbikRadna z listy Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna SĄSIEDZI dla WESOŁEJ,

Wiek: 58 lat, Wykształcenie: wyższe.
Doświadczenie z pracy: radna II kadencji, bezpartyjna, niezrzeszona. Filolog, tłumaczka języka francuskiego, varsavianistka, dziennikarka
Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym: poniedziałki w godz. 1700-1800 Pizeria Carmelo osiedle Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 50A, po umówieniu
tel 502 087 556 ; e-mail: babikhanna@gmail.com

Ryszar BombikRadny z listy PiS
Wiek: 58 lat
Wykształcenie: zawodowe

Doświadczenie w pracy:
posiadam duże doświadczenie w działalności gospodarczej ponieważ w branży budowlanej jestem od 23 lat. Jestem otwarty na ludzi i ich potrzeby, chętnie pomagam chorym i wspomagam finansowo potrzebujących wsparcia. W Radzie Dzielnicy jestem po raz pierwszy - członek Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym
Warszawa-Wesoła ul. Szeroka 41 (biuro mojej firmy) w godzinach 19:00 - 21:00 w każdą środę. Telefon: 601 212 498 e-mail: ryszard.bombik@o2.pl

Ryszard BrzezikRadny z listy KW Platforma Obywatelska, okręg nr 2 (Zielona, Grzybowa, Groszówka), 179 głosów poparcia.

65 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, od 1956 r. mieszkaniec osiedla Zielona. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem SGPiS (obecnie SGH). W 1990 r. został doradcą ministra w Ministerstwie Finansów, a następnie doradcą wicepremiera w Urzędzie Rady Ministrów. W lalach 1997-2001 był wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2002 r. jest dyrektorem finansowym w Agencji Nieruchomości Rolnych. Był radnym l kadencji gminy Wesoła i radnym 3 ostatnich kadencji Rady Dzielnicy Wesoła. Członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego. Do marca 2017 r. był przewodniczącym Komisji Infrastruktury.

Dyżury Radnego w Urzędzie Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, w godz. 17:00 - 18:00.

Joanna Januszewska - MiśkówRadna z listy KW SSSM „Sąsiedzi dla Wesołej"
Wiek: 50 lat
Wykształcenie wyższe

Doświadczenie w pracy:
jestem radną po raz pierwszy. Społecznie pracuję w Stowarzyszeniu Sąsiedzkim Stara Miłosna. Obecnie pełnię funkcje wiceprezesa.
W Radzie Dzielnicy pracuję w Komisjach: Rewizyjnej, Budżetu i Planowania Przestrzennego oraz Infrastruktury. Jestem wiceprzewodniczącą Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym
dyżur pełnię w Urzędzie Dzielnicy w godzinach 16:00-17:00 pokój 119, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową: j.januszewska@neostrada.pl lub telefonicznie: 570 730 034

Anna KozłowskaRadna z listy Platformy Obywatelskiej, okręg nr 3
Wiek: 49 tak
Wykształcenie wyższe

Doświadczenie w pracy:
jest to moja pierwsza kadencja jako radnej.
Doświadczenie w pracy społecznej na terenie naszej dzielnicy: przez kilkanaście lat brałam udział w pracach Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 173, od 2010 r. działam w Klubie Sportowym" Wesoła".
Jestem członkiem Komisji Infrastruktury, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Mieszkaniowej.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym
wtorki w godz. 12:00 - 13:00, w Ośrodku Działań Twórczych "Pogodna", ul. Jana Pawła II 25
Kontakt bezpośredni: tel. 537 208 037, e-mail: aniakozlowska321@wp.pl

Iwona KerschkeRadna Platformy Obywatelskiej
Wiek: 56 lat
Wykształcenie: wyższe, studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie w pracy:
Pracowałam w Niechorzu i Szczecinie, od 27 lat mieszkam i pracuję w Wesołej. Jestem dyplomowanym nauczycielem matematyki. Obecnie uczę w Gimnazjum nr 119 w Starej Miłośnie

Doświadczenie w pracy samorządowej:
Byłam radną miasta Wesoła w latach 1998 - 2002 oraz radną Dzielnicy Wesoła w latach 2006 - 2010 oraz 2010 - 2014. W kadencji 2014 - 2018 jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, w godz. 12:00-13:00

Mirosław MaciążekRadny z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg nr 1, 304 głosy poparcia
Wiek: 50 lat, od urodzenia mieszkaniec Wesołej, żonaty, ojciec trojga dzieci
Wykształcenie: wyższe - Politechnika Warszawska, studia podyplomowe MBA na WSHiFM oraz Erasmus University Rotterdam

Doświadczenie w pracy:
manager giełdowych firm informatycznych, zaangażowanie społeczne: przez dwie kadencje członek zarządu KS Wesoła i zarządu Fundacji „Gniazdo Rodzinne", obecnie członek Rady Parafii, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego oraz członek Komisji Rewizyjnej.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok 119, poniedziałki w godz. 17:00 - 18:00
e-mail: miroslaw.maciazek@wp.pl

 

Beata NowosielskaRadna z listy Prawa i Sprawiedliwości
Wiek: 37 lat

Wykształcenie:
magister socjologii, ukończone studia podyplomowe z zarządzania strategicznego w podmiotach łączności

Doświadczenie w pracy:
radna kadencji 2014-2018, wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej, członek komisji środowiska oraz komisji mieszkaniowej.

Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z dn. 1.03.2016 r.

Elżbieta NowosielskaRadna z listy Prawo i Sprawiedliwość
Wiek: 61 lat

Wykształcenie: pedagogiczne, ukończony Wydział Pedagogiki i Psychologii na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

Doświadczenie w pracy:
nauczyciel z 40 letnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej, w tym 20 lat na stanowisku dyrektora w trzech przedszkolach w Wesołej
Współzałożyciel Parafialnego Zespołu Caritas
W latach 1994 - 1998 radna Miasta Wesoła
W latach 1998 - 2002 radna Powiatu Mińskiego i członek Zarządu powiatu Mińskiego, radna Powiatu Warszawskiego
Lata 2006 - 20014 i nadal radna Dzielnicy Wesoła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości
W obecnej kadencję pełnię funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyżur pełnię w Urzędzie Dzielnicy Wesoła w każdy poniedziałek w godz. 16:00 - 17:30 w sali nr 119

Kontakt:
tel.: 603093003, e-mail: nowos4@wp.pl

Mieczysław OłdziejRadny z listy Prawa i Sprawiedliwości
Wiek: 74 lat

Wykształcenie:
wyższe techniczne - mgr inż. elektryk

Doświadczenie w pracy:
Energetyka przemysłowa, projektowanie sieci i instalacji elektrycznych. Jestem radnym po raz pierwszy, pracuję w Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Mieszkaniowej.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym:
środy w godz. 17:00-18:00, w Ośrodku Działań Twórczych "Pogodna", ul. Jana Pawła II 25, tel.: 606 501 024, e-mail: moldziej@wp.pl

Maria Surawska - RadnaRadna z listy Platformy Obywatelskiej
Wiek: 56 lat
Wykształcenie wyższe

Doświadczenie w pracy:
artysta plastyk, konserwator dzieł sztuki, prowadzi pracownię plastyczną „Surreal"
Po raz pierwszy kandydowała i została wybrana na radną Dzielnicy Wesoła
Od kilku lat pełni funkcję wiceprezesa d.s. organizacyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej
W kadencji 2014-2018 przewodnicząca komisji zdrowia i spraw społecznych oraz członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Mieszkaniowej

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym:
wtorki, w godz. 12:00 - 13:00, w Ośrodku Działań Twórczych "Pogodna", ul. Jana Pawła II 25,
tel: 502 276 317, e-mail: surawska.m@gmail.com

Krystyna Zofia SzyszkoRadna z listy Prawo i Sprawiedliwość
Wiek: 63 lata

Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Doświadczenie w pracy:
pedagog, nauczycielka, były wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. Mieszkanka Starej Miłosnej od 40 lat. Mężatka. Bezpartyjna. W kadencji 2006-2010: wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu, członek Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska i Komisji Mieszkaniowej. W kadencji 2010-2014 członek Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Mieszkaniowej. W obecnej kadencji 2014-2018, Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, członek Komisyjni Oświaty, Kultury i Sportu oraz Doraźnej Komisji Statutowo- Regulaminowej.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Pierwszy poniedziałek miesiąca, Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, w godzinach 16:00 - 17:00.
Na spotkanie można umówić się telefonicznie również w innym terminie. Kontakt telefoniczny: 602 287 308, e-mail krystynaszyszko@wp.pl

 Maria SzyszkoRadna z listy Prawo i Sprawiedliwość

Bezpartyjna. Kandydowałam z rekomendacji Prawicy Rzeczpospolitej

 Wiek: 59 lat

 Wykształcenie:

wyższe – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii

 Doświadczenie w pracy:

Od 20 lat jako mieszkanka  Starej Miłosnej angażowałam się w akcje społeczne na rzecz czystości środowiska, głównie powietrza. Jestem radną po raz pierwszy. W Radzie Dzielnicy pracuję w Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:

poniedziałki w godz. 12 – 13 w Ośrodku Działań Twórczych „Pogodna”, Stara Miłosna, ul, Jana Pawła II 25

kontakt: tel. - 510 084 902, e-mail - mszyszko@radni.um.warszawa.pl

Grażyna WeberRadny z listy: Platforma obywatelska
Wiek: 59 lat

Wykształcenie:
wyższe

Doświadczenie w pracy:
w latach 80-tych praca w komitetach osiedlowych, w latach 1988 - 1990 radna miasta Wesoła, 2009 - grupa inicjatywna założycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Mieszkanka Wesołej od 1956r. 25 lat pracy jako nauczyciel wychowawca w placówkach oświatowych Wesołej i Sulejówka. Od 2008 na emeryturze. W kadencji 2010-2014 Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej. W obecnej kadencji Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, członek Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a od 16 marca 2017 r. przewodnicząca tej Komisji.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki,w godz. 15:00 - 16:00
Telefon kontaktowy: 694 593 086

Leszek WiniarskiRadny z listy Komitet Wyborczy Wyborców „Wesoła 2014"
Wiek: 60 lat
Wykształcenie wyższe

Doświadczenie w pracy:
nauczyciel w Zespole Szkół Nr 94 w Warszawie -Wesołej. W samorządzie od 12 lat.
Przez 8 lat Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 16 marca 2017 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Wesoła.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 16:00 - 17:00.

Katarzyna ZakrzewskaRadna z listy KW Platformy Obywatelskiej RP
Wiek 50 lat

Wykształcenie:
wyższe, ukończony Wydział Weterynaryjny na SGGW-AR w Warszawie oraz Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania w Kulturze Fizycznej na AWF Warszawa

Doświadczenie w pracy:
po studiach podjęłam pracę w Instytucie Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Następnie przez kilkanaście lat wykonywałam zawód lekarza weterynarii. Obecnie pracuję jako zastępca kierownika obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Działam w samorządzie od roku 1998.
W kadencji 2010-2014 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła oraz byłam członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej.
W kadencji 2014-2018 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła, członek Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pokój 119, w godz. 17:00 - 18:00
e-mail: kz.katarzyna.zakrzewska@gmail.com

huber zielińskiRadny z listy KWW Wesoła 2014
Wiek: 26 lat

Wykształcenie:
wyższe - magister na kierunku Geografia (Uniwersytet Warszawski)

Doświadczenie w pracy:

 • wychowawca kolonijny i kierownik wypoczynku
 • animator lokalny w dzielnicy Wesoła
 • wolontariat (podharcmistrz w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej)

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym
Ostatnia środa miesiąca godzina 17:00 - 18:00 (po wcześniejszym umówieniu)  w Ośrodku Działań Twórczych Pogodna, ul. Jana Pawła II 25

Kontakt:
tel.: 537 414 717. e-mail: hzielinski@radni.um.warszawa.pl