Imieniny: Aleksander, Arkadiusz, Mirosław
piątek 26 lutego 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Kadencja 2010 - 2014

Marcin Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Dzielnicyradny z listy KW Platforma Obywatelska, okręg nr 2, 543 głosy poparcia. 43 lata, od 15 lat mieszkaniec Wesołej. Od 12 lat pracuje w samorządzie: najpierw w radzie powiatu, a od dwóch kadencji w Radzie Dzielnicy Wesoła. Jeden z założycieli i wieloletni Prezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego. Od 11 lat jest wydawcą i redaktorem naczelnym „Wiadomości Sąsiedzkich”. Zaangażowany w utworzenie koła PTTK w Wesołej.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 17:00-18:00.

Stefan Słowikowski - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicyradny z listy KWW „Wesoła 2010”, okręg nr 1, 185 głosów poparcia. Żonaty, 68 lat, wykształcenie wyższe, doktor nauk.
W kadencji 1998-2002 Przewodniczący Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Zarządu Miasta Wesoła, w latach 2002-2006 Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła. W kadencji 2006-2010 Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła. Zainteresowania: historia wojen i sztuki wojennej, łowiectwo, literatura faktu.

Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 14:00-15:00.

Lidia Cybulska-Przesław - Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy WesołaRadna z osiedla Zielona-Grzybowa.
Okręg wyborczy nr 1, Platforma Obywatelska RP ( 333 głosy ).
Debiutantka w Radzie Dzielnicy Wesoła.
Wiek : 40 lat, zamężna, córka 10 lat.
Wykształcenie - wyższe, lekarz weterynarii.
Absolwentka Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie (dzienne 6 letnie).
Studia specjalizacyjne z zakresu weterynarii (2 letnie).
Zawodowo od 1996r. była Rejonowym Inspektorem Weterynaryjnym dla powiatu Otwock i Wołomin a od 1999r. Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku oraz głównym specjalistą z zakresu farmacji weterynaryjnej w Polskiej Izbie Przemysłu Farmaceutycznego „Polfarmed" w Warszawie.
Od 15 lat prowadzi Przychodnię Weterynaryjną gdzie pomaga zwierzętom domowym oraz bezdomnym. Na stałe współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie w zakresie nadzoru nad spełnianiem warunków weterynaryjnych.

W Radzie Dzielnicy skupi się na działalności w komisjach:

 1. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
 2. Zdrowia i Spraw Społecznych
 3. Mieszkaniowej.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 13:00-14:00
kontakt bezpośredni: 602 10 72 35. 

Iwona Kerschkeradna z listy KW Platforma Obywatelska, okręg nr 2, 216 głosów poparcia. 52 lata, wykształcenie wyższe, studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Pracowała w Niechorzu i Szczecinie, od 23 lat mieszka i pracuje w Wesołej. Dyplomowany nauczyciel matematyki. Obecnie uczy w Gimnazjum nr 119 w Starej Miłośnie. Była radną miasta Wesoła, a następnie radną Dzielnicy Wesoła.

Doświadczenie w pracy samorządowej
Radna miasta Wesoła w latach 1998-2002 oraz radna Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy w latach 2006-2010.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, czwartki, godz. 12:00-13:00.

Izabela Anna AntosiewiczRadna z listy Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna, okręg nr II, 172 głosy poparcia, matka trojga dzieci.
Pracuje jako księgowa w restauracji „Gościniec”. Wiceprezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego i sekretarz redakcji „Wiadomości Sąsiedzkich”.
Pełni dyżur w swoim okręgu wyborczym - osiedle Stara Miłosna w lokalu Stowarzyszenia Sąsiedzkiego - budynek OSP Stara Miłosna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejście od ul. Gościniec) we wtorki w godzinach 20:00 - 22:00.
Telefon: 22 773 94 94 (wtorki 16:00 - 22:00, czwartki 9:00 - 13:00)

 1. Komisja Rewizyjna - Członek Komisji
 2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - Przewodnicząca Komisji
 3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Członek Komisji

Ryszard Brzezikradny z listy KW Platforma Obywatelska, okręg nr 1, 123 głosy poparcia. 57 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, od 1956 r. mieszkaniec osiedla Zielona. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem SGPiS (obecnie SGH). W 1990 r. został doradcą ministra w Ministerstwie Finansów, a następnie doradcą wicepremiera w Urzędzie Rady Ministrów. W lalach 1997-2001 był wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2002 r. jest dyrektorem finansowym w Agencji Nieruchomości Rolnych. Był radnym l kadencji gminy Wesoła i radnym 2 ostatnich kadencji Dzielnicy Wesoła.

Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki godz. 17:00-18:00.

Marian BabuśkaBezpartyjny. Wiek: 52 lat. Żonaty, żona Halina, dwoje dorosłych dzieci.
Wykształcenie - wyższe techniczne, WAT, studia podyplomowe - ochrona środowiska 0w Akademii Rolniczej w Krakowie. Pułkownik Wojska Polskiego.

Doświadczenie w pracy - Służbę wojskową rozpoczynałem w Wesołej, a następnie służyłem w instytucjach i komórkach Ministerstwa Obrony Narodowej. Doświadczenie i wiedza z zakresu planowania, zarządzania i współpracy z instytucjami wojskowymi i cywilnymi.
Aktualnie na osiedlu Plac Wojska Polskiego pełnię, jestem :

 • Przewodniczącym Zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
 • Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pracowniczego ogrodu działkowego „Zachęta",
 • Zastępcy Prezesa stowarzyszenia „ Wspólnota Garażowa „ .

W minionej kadencji Rady pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego , Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz byłem członkiem Komisji Infrastruktury.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim okręgu wyborczym.
Urząd Dzielnicy Wesoła pokój 119, poniedziałek , godz. 16:00 - 17:00.
Tel.: 601398996, e-mail: marianb58@o2.pl

Elżbieta Nowosielskaradna z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg nr 1, 143 głosy poparcia. 57 lat, wykształcenie wyższe, nauczyciel. Doświadczenie w pracy samorządowej: w latach 1994 - 1998 radna Miasta Wesoła; radna Powiatu Mińsk Mazowiecki i radna Powiatu Warszawskiego. W latach 2006-2010 radna Dzielnicy Wesoła. Organizator akcji charytatywnych dla dzieci z ubogich terenów Polski, współorganizator Akcji letniej „Wakacje dla polskich dzieci z kresów”. Dotychczasowa działalność w Radzie Dzielnicy: wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Mieszkaniowej, członek Komisji Infrastruktury, Oświaty, Kultury i Sportu. W obecnej kadencji zajmie się również tą problematyką.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 16:30-17:30.
kontakt bezpośredni: tel. 603 093 003, e- mail: nowos4@wp.pl

Krystyna Zofia Szyszkoradna z listy KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg nr 2, 273 głosy poparcia. Pedagog, nauczycielka, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. Mieszkanka Starej Miłosnej od 35 lat. Mężatka. Wykształcenie wyższe, absolwentka AWF w Warszawie.
Bezpartyjna.
Radna kadencji 2006-2010: wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu, członek Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska i Komisji Mieszkaniowej.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 16:00-17:00.

Katarzyna Zakrzewskaradna z listy KW Platforma Obywatelska, okręg nr 2, 122 głosy poparcia. 46 lat, od 17 lat mieszka w Wesołej. Wykształcenie wyższe, z zawodu lekarz weterynarii. Radna trzech ostatnich kadencji. Brała udział w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury. Współtworzyła Społeczny Komitet do Budowy Placu Zabaw w Starej Miłośnie. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Alternatiff” na rzecz dzieci z rozbitych rodzin, zagrożonych patologią.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 17:00-18:00

Hanna Bąbikradna z listy Stowarzyszenie Sąsiedzkie Razem, okręg nr 2, 95 głosów poparcia. 
54 lata, mama studentki. Filolog i tłumacz języka francuskiego. Warszawianka od urodzenia, skończyła kurs przewodników po Warszawie.
Aktywna, bezpartyjna. Od 20 lat mieszkanka Wesołej - angażuje się w życie tej społeczności i w działania zapobiegające zalewaniu domów. Chce mieć wpływ na większe wykorzystanie funduszy unijnych na projekty młodzieżowe, kulturę i oświatę. Mandat radnej po raz pierwszy.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17:00 - 18:00.
kontakt bezpośredni: tel. 502 087 556 

Grażyna Weberradna z listy KW Platforma Obywatelska RP, okręg nr 1, 105 głosów poparcia.
Wiek: 55, Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie w pracy samorządowej:

 • w latach 80-tych praca w komitetach osiedlowych,
 • 1988 - 1990 radna miasta Wesoła,
 • 2009 - grupa inicjatywna założycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Mieszkanka Wesołej od 1956r. 25 lat pracy jako nauczyciel wychowawca w placówkach oświatowych Wesołej i Sulejówka. Od 2008 na emeryturze.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła, pok. 119, poniedziałki, godz. 15:00-16:00.

Leszek Winiarskiradny z listy Stowarzyszenie Sąsiedzkie Razem, okręg nr 1, 156 głosów poparcia.
56 lat, żonaty. Bezpartyjny. Absolwent AWF - u .
Nauczyciel w Zespole Szkół nr 94 w Zielonej. W latach 1992-95 wiceprzewodniczący społecznego komitetu budowy Hali Sportowej w Zielonej. Radny dzielnicy 2 ostatnich kadencji. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Współinicjator powołania zespołu szkół w Zielonej i inicjator międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego w Wesołej. Organizator turniejów sportowych i imprez charytatywnych.

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów w swoim obwodzie:
Urząd Dzielnicy Wesoła pok.119, poniedziałki, godz. 16:00-17:00.

Małgorzata ZarembaUrodziłam się w 1979 r. Z wykształcenia jestem prawnikiem.
Ukończyłam również trzy kierunki studiów podyplomowych:

 • Integracja Europejska
 • Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny
 • Instytucje Międzynarodowe
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Obecnie jestem aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od 2003 r. nieprzerwanie zawodowo związana jestem z administracja publiczną. W działalność społeczną angażowałam się już od wczesnych lat swojego życia - począwszy od kolejnych etapów edukacji, uczestnicząc w pracach samorządów szkolnych/studenckich. Obecnie ściśle współpracuję z dwiema organizacjami pozarządowymi. Z pasją angażuję się w życie społeczności lokalnej, a w pracy samorządowej cechuje mnie otwartość na ludzi i ich problemy.

Praca samorządowa:
Jestem radną Dzielnicy Wesoła z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość kadencji 2006-2010 / kadencji 2010-2014
W wyborach w 2010 roku uzyskałam trzeci w Dzielnicy wynik wyborczy (spośród 143 kandydatów) pod względem liczby uzyskanych głosów Wyborców .
kadencja 2006-2010 - Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury oraz Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej.
kadencja 2010-2014 - Wiceprzewodnicząca czterech Komisji Rady Dzielnicy:

 • Budżetu i Planowania Przestrzennego,
 • Infrastruktury
 • Rewizyjnej
 • Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej

Moje główne obszary zainteresowania i aktywności samorządowej na rzecz Dzielnicy Wesoła:

 • rozwój infrastruktury technicznej
 • planowanie przestrzenne
 • poprawa komunikacji miejskiej
 • ochrona środowiska naturalnego
 • bezpieczeństwo w dzielnicy
 • zwiększenie szans rozwojowych dzielnicy poprzez wykorzystanie walorów ekologicznych
 • wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków do budowy więzi między mieszkańcami oraz zwiększenie obywatelskiego zaangażowania w sprawy lokalne
 • reagowanie na bieżące trudności i problemy zgłaszane przez mieszkańców dzielnicy

Zaufanie jakim obdarzyli mnie Mieszkańcy w wyborach samorządowych w 2006 oraz 2010 roku jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, wyzwaniem, a także zobowiązaniem do aktywnej działalności na rzecz poprawy jakości  i warunków życia w naszej Dzielnicy.
W działaniu na rzecz społeczności lokalnej cechuje mnie konsekwencja, zdecydowanie, odwaga, kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz indywidualne podejście do każdej zgłaszanej sprawy.
Informację o działaniach oraz tematach podejmowanych przeze mnie zarówno na forum Rady Dzielnicy, jak i w okresie międzysesyjnym (pisemne interpelacje i zapytania) znajdziecie Państwo tu:

Informacja o miejscu i godzinach pełnienia dyżurów:

 • w każdą środę, godz. 18:30-20:00, Zespół Szkół nr 94 (os. Zielona) ul. Krótka 1
 • w sprawach pilnych można umówić spotkanie za pośrednictwem pracownika Urzędu Dzielnicy zajmującego się obsługą Rady Dzielnicy Wesoła tel. (22) 773 60 85.