Imieniny: Filip, Helena, Leon
niedziela 11 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Kadencja 2006 - 2010

Stefan Słowikowski - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Radny z listy Wesoła 2006, okręg I, 173 głosy poparcia.
Dr nauk. Żonaty – żona Gabriela – nauczycielka. W latach 1977 – 1980 dowódca Jednostki i Garnizonu Wesoła. Radny dwóch kadencji w tym członek Zarządu Miasta w latach 1998 – 2002. W ostatniej kadencji Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy.

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 17:00 – 18:00.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Wiceprzewodniczący
 • Rada Miasta - kadencja 1998 - 2002 - Radny

Marcin Jędrzejewski - Przewodniczący Rady Dzielnicy

Radny z listy Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna, okręg II, 443 głosy poparcia.

39 lat, żona Magdalena, syn Maurycy. Właściciel firmy poligraficznej.  Jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna. W ostatniej kadencji Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła.

Pełni dyżur w swoim okręgu wyborczym – osiedle Stara Miłosna w lokalu Stowarzyszenia Sąsiedzkiego – budynek OSP Stara Miłosna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejście od ul. Gościniec) we wtorki w godzinach 20:00 - 22:00.

Telefon: 22 773 94 94 (wtorki 1600 - 2200, czwartki 900 - 1300)
Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Przewodniczący Rady

 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - Członek Komisji
 • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Członek Komisji
 • Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa - Członek Komisji

Irena Kuk - Wiceprzewodnicząca Rady DzielnicyRadna z listy Wesoła Razem, okręg I, 125 głosów poparcia.
Wykształcenie wyższe (SGPiS – magister ekonomii). Od 1996 roku doradca finansowo-ubezpieczeniowy firmy Commercial Union.
Organizatorka ruchu mieszkańców Wesołej (OKOP) na rzecz przyłączenia Wesołej do Warszawy.
Współorganizatorka Klubu Seniora na terenie osiedla Zielona. Radna ostatniej kadencji (w latach 2002 – 2004 Wiceprzewodnicząca Rady).

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 16:00 – 18:00.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radna
 • Komisja Infrastruktury - Członek Komisji
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Członek Komisji
 • Komisja Mieszkaniowa - Członek Komisji

Iwona Kerschke

48 lat, mężatka, dwie córki.

Od 19 lat mieszka w Wesołej, na Groszówce.
Jest dyplomowanym nauczycielem matematyki i od 1999 roku pracuje w Gimnazjum na 119 w Starej Miłośnie.
W latach 1998 – 2002 była radną miasta Wesoła.
Pracowała w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz w Komisji Rewizyjnej. Najbliższe są jej sprawy związane z dziećmi i młodzieżą.

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 15:30-17:30.

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Członek Komisji
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - Członek Komisji
 • Rada Miasta - kadencja 1998 - 2002 - Radna

Ryszard Brzezik

57 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, od 1956 r. mieszkaniec osiedla Zielona. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem SGPiS (obecnie SGH).
W 1990 r. został doradcą ministra w Ministerstwie Finansów, a następnie doradcą wicepremiera w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 1997 - 2001 był wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2002 r. jest dyrektorem finansowym w ANR.
Był Radnym I kadencji (1990 - 1994) gminy Wesoła, był radnym Dzielnicy Wesoła (kadencja 2002 - 2006).

Pełni dyżur w poniedziałki - budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 17:00 - 18:00

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Przewodniczący Komisji
 • Komisja Infrastruktury - Członek Komisji
 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny

Elżbieta Nowosielska

Wiek: 53 lata

Wykształcenie:
Wyższe zawodowe, kierunek pedagogika – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kurs Zarządzanie Oświatą w placówkach szkolnictwa masowego i specjalnego – kolegium kształcenia zawodowego TPD i Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej.

Przebieg kariery zawodowej:
Od 1973 do 1991 nauczyciel przedszkola
Od 1991 do 2006 dyrektor przedszkola w Wesołej

Doświadczenie samorządowe:
W latach 1994 – 1998 radna miasta Wesoła, w latach 1998 – 2001 radna i członek Zarządu powiatu mińskiego, w roku 2001 radna powiatu warszawskiego

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 1630-1730.

 • Komisja Rewizyjna - Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Komisja Infrastruktury - Członek Komisji
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Członek Komisji
 • Komisja Mieszkaniowa - Wiceprzewodnicząca Komisji

Krystyna Zofia Szyszko

Wiek: 55 lat
Stan rodzinny: mężatka, dwie dorosłe córki

Wykształcenie:
Wyższe, magisterskie, absolwentka AWF w Warszawie. Dodatkowe kwalifikacje: Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, ponadto posiada uprawnienia do realizacji kilku programów profilaktyczno-wychowawczych.

Przebieg kariery zawodowej:
Całe życie zawodowe związana z Oświatą na Pradze Południe – po zmianie administracyjnej Warszawy z Gminą i Dzielnicą Wawer. Ostatnia praca – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 138 im. J. Horsta w Warszawie, Dzielnica Wawer.

Doświadczenie samorządowe:

 • Współpraca z organami samorządowymi Wawra przy realizacji wszystkich inwestycji w szkole.
 • Uczestnictwo w przetargach.
 • Organizacja akcji „Lato i zima w mieście” dla dzieci i młodzieży.
 • Była członkiem Zespołu ds. Profilaktyki Uzależnień.
 • We współpracy z samorządem organizowała akcje charytatywne i imprezy środowiskowe.

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 16:30 – 17:30.

 • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Członek Komisji
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Komisja Mieszkaniowa - Członek Komisji

Leszek Winiarski

Radny z listy Wesoła Razem, okręg I, 156 głosów poparcia.
Żonaty. Jedno dziecko. Wykształcenie wyższe.  Nauczyciel, pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Wesołej. Radny ostatniej kadencji.

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w budynku Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 16:00 – 18:00.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny
 • Komisja Rewizyjna - Członek Komisji
 • Komisja Infrastruktury - Członek Komisji
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodniczący Komisji

Włodzimierz GrajkowskiWiek: 52 lata

Wykształcenie: Wyższe prawnicze oraz studia na wydziale samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przebieg kariery zawodowej:
Od 2006 Grupa AG Sp. z o.o. – doradca prawny zarządu
Od 2005 Polpain Putka Sp. z o.o. – doradca prawny zarządu
Od 2005 G-4 Sp. z o.o. – dyrektor biura zarządu
Od 2003 Sangroup Sp. z o.o. – dyrektor biura zarządu
Od 2000 do 2003 KFA S.A. w Krakowie – dyrektor biura zarządu i prokurent

Doświadczenie samorządowe:
Praca we wspólnotach mieszkaniowych

Stan rodzinny:
Żona Olga – prawnik, córka Joanna – psycholog

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 17:00 – 18:00

 • Komisja Rewizyjna - Członek Komisji
 • Komisja Mieszkaniowa - Członek Komisji
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - Członek Komisji
 • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Komisji

Anna KsiężopolskaRadna z listy Platformy Obywatelskiej, okręg I, 115 głosów poparcia.

34 lata, syn Jan.
W latach 1998 – 2002 była radną Rady Miasta Wesoła.
Pracowała w Komisji Infrastruktury i Komisji Finansowej.
W chwili obecnej jest Kierownikiem Działu Handlowego w prywatnej firmie.

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 16:00-17:00.

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Wiceprzewodnicząca Komisji
 • Komisja Infrastruktury - Członek Komisji
 • Komisja Mieszkaniowa - Przewodnicząca Komisji

Andrzej Ryszard MichniewiczRadny z listy KWW Stara Miłosna, okręg II, 95 głosów poparcia.

48 lat, absolwent SGGW w Warszawie, mieszkaniec Starej Miłosny od 1990 roku.
Od 10 lat ma firmę w branży ubezpieczeniowej.
Społeczny Prezes Zarządu ZWMiDJ w Starej Miłośnie.
Jeden z pomysłodawców i zwolennik projektu budowy hali sportowej wraz z basenem przy gimnazjum w Starej Miłośnie.

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 18:00 – 19:00.

 • Komisja Infrastruktury - Członek Komisji
 • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Członek Komisji

Józef Jan WojtaśRadny z listy Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna, okręg II, 179 głosów poparcia.

50 lat.
Od 15 lat wraz z rodziną mieszka w Starej Miłośnie.
Jest przedsiębiorcą i właścicielem firmy budowlanej DOMEKO.
Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna, był radnym Rady Dzielnicy Wesoła ostatniej kadencji.

Pełni dyżur w swoim okręgu wyborczym – osiedle Stara Miłosna w lokalu Stowarzyszenia Sąsiedzkiego – budynek OSP Stara Miłosna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejście od ul. Gościniec) we wtorki w godzinach 20:00 - 22:00.
Telefon: 22 773 94 94 (wtorki 16:00 - 22:00, czwartki 9:00 - 13:00)

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny
 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Członek Komisji
 • Komisja Infrastruktury - Przewodniczący Komisji
 • Komisja Mieszkaniowa - Członek Komisji

Katarzyna ZakrzewskaRadna z listy Platformy Obywatelskiej, okręg II, 180 głosów poparcia.

42 lata, mąż i dwójka dzieci.
Była radną dwóch ostatnich kadencji.
Uczestniczyła w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Komisji Infrastruktury.

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 17:00 – 18:00.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radna
 • Komisja Rewizyjna - Przewodnicząca Komisji
 • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Członek Komisji
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Członek Komisji
 • Rada Miasta - kadencja 1998 - 2002 - Radna

Małgorzata ZarembaRadna z listy Prawa i Sprawiedliwości, okręg I, 121 głosów poparcia.

27 lat, z wykształcenia i zawodu prawnik, absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Integracji Europejskiej oraz Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
Inicjatorka i koordynatorka licznych przedsięwzięć, w tym społecznych.
Szczególne obszary zainteresowania: rozwój infrastruktury technicznej, ochrona środowiska oraz budowa i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych.

Pełni dyżur w każdą środę w swoim okręgu wyborczym – Zespole Szkół nr 94 przy ul. Krótkiej 1 w godzinach 18:30 – 20:00.

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Członek Komisji
 • Komisja Infrastruktury - Wiceprzewodnicząca Komisji