Imieniny: Adrianna, Kazimierz, Wacław
czwartek 04 marca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Fundusze Europejskie

fundusze europejskie mazowsze serce polski

 

Projekt "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

 

 Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Od 1 września 2017 r. w trzech szkołach w Dzielnicy Wesoła: Szkole Podstawowej nr 171, Szkole Podstawowej nr 172 i Szkole Podstawowej nr 385 trwa realizacja projektu „Bliżej rynku pracy”. W projekcie bierze udział 160 uczniów oraz nauczyciele doradztwa zawodowego. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019 r.

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi
w Warszawie oraz gminach partnerskich., w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach - łącznie 78 nauczycieli oraz 4445 uczniów.

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród uczniów kompetencji w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy
oraz poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w szkołach.

Zakres tematyczny: Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług.  Wsparcie obejmuje rozwiązania:

a) uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa w  szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu                               i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z tego zakresu.

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem                  w zakresie doradztwa zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

-      kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt

-      wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego

informacje o projekcie, logo uni europejskiej, logo mazowsze serce polski

 

 

Projekt ,,Edukacja przedszkolna w Wesołej" 

 

gwiazdki unii europejskiej. literka I