Imieniny: Dawid, Antoni, Radosław
poniedziałek 01 marca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.wesola.waw.pl oraz dostępności architektonicznej

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.wesola.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2016.12.15 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.01.24 roku

Deklarację dostępności sporządzono: 2020.03.30 roku na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dokłada wszelkich starań aby strona internetowa dostępna pod adresem www.wesola.waw.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię oraz oprogramowanie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń dotyczących dokumentów lub plików opublikowanych na stronie, ponieważ:

 1. Opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. Są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
 3. Pochodzą z różnych źródeł przez co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Informacje dla użytkowników strony internetowej:

 1. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
 2. Zrozumiałość i czytelność treści. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
 3. Materiał wideo. Do umieszczanych materiałów wideo dodajemy napisy.
 4. Dbamy o to, aby zdjęcia i grafiki były uzupełniane na bieżąco tekstem alternatywnym.
 5. Linki do zewnętrznych stron internetowych otwierają się w nowym oknie.
 6. Linki w obrębie naszej strony internetowej otwierają się w tym samym oknie.
 7. Za pomocą klawisza Tab klawiatury możliwe jest poruszanie po stronie internetowej.
 8. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 9. Opublikowane na stronie internetowej formularze są odpowiednio zbudowane i opisane.
 10. Strona internetowa Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest responsywna, co oznacza że można ją przeglądać na urządzeniach mobilnych.
 11. Stronę internetową można powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
 12. Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów.
 13. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: wesola.poczta@um.warszawa.pl

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: wesola.poczta@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 443 40 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy nie udostępnia  aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa. W budynku mieści się: siedziba Urzędu Dzielnicy Wesoła, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. (Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień).
1.    Sposób dojazdu
Dojścia piesze są od ulic 1 Praskiego Pułku i J.U. Niemcewicza. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlno-dźwiękowej. Chodnik przez ul. J.U. Niemcewicza jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia. Najbliższa stacja PKP Wesoła znajduje się w odległości do ok. 900 m. Przy dojściach na perony są pochylnie. Najbliższe przystanki autobusowe: Wesoła - Ratusz Ol (kierunek PKP Wesoła: 173, 514, N21, N71), Wesoła - Ratusz 02 (kierunek Marysin: 173, 198, 514, N71), Wesoła - Ratusz 02 (kierunek Stara Miłosna: 198, N21), znajdują się w odległości do 110 m. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu pomiędzy ul. 1 Praskiego Pułku a J.U. Niemcewicza, jako najbliżej zlokalizowane przejścia dla pieszych. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przy samym budynku. Brak w okolicy postoju taksówek. Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl
2.    Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne zadaszone wejście znajduje się z przodu budynku przy skrzyżowaniu ulic 1 Praskiego Pułku i J.U. Niemcewicza, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie zewnętrzne i wewnętrzne otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Rada Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Przed wejściem znajduje się tablica tyflograficzna przedstawiająca najbliższą okolicę urzędu, kolejna tablica znajduje się w wiatrołapie i przedstawia rzut parteru budynku.

Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia, posiada częściowo obniżoną ladę. Brak pętli indukcyjnej. Jest dostęp online do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie, schody prowadzą na pierwsze i drugie piętro. Na parterze po lewej stronie za wewnętrznymi drzwiami automatycznymi znajduje się sala obsługi mieszkańców, a po prawej blisko wejścia stanowiska Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, dalej w korytarzu jest Urząd Stanu Cywilnego. Obok punktu informacyjnego znajduje się stanowisko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W stanowisku komputerowym wykorzystane zostało bezpłatne oprogramowanie udźwiękawiające (dostosowane do osób niewidomych) oraz powiększające (dostosowane do potrzeb osób niedowidzących).

W holu urzędu znajduje się także interaktywny kącik zabaw wyposażony w ekran multimedialny z grami edukacyjnymi dla dzieci różnym wieku. Obok znajdują się krzesełka i stolik, przy którym dzieci mogą rysować kredkami, kolorować , układać klocki, przeglądać książeczki.

Główny ciąg komunikacyjny stanowi otwarty hol główny. Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą po tuku i są na końcu wydzielone szklanymi drzwiami, prowadzącymi do bocznej klatki schodowej. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami.

W budynku tylko na parterze są oznaczenia brajlowskie na drzwiach.

Główna klatka schodowa jest otwarta. Stopnie schodów są proste z podcięciami. Schody wyposażone są dwustronnie w okrągłe poręcze.

Jest jedna winda, która znajduje się w holu, po prawej stronie od wejścia głównego. Oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych, które informują o numerze piętra.

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Na sali obsługi mieszkańca na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do stanowisk obsługi mieszkańców.

Dostęp do tłumacza PJM online jest w holu na parterze.

Strona internetowa posiada wersję kontrastową dla osób niedowidzących. Brak informacji w języku migowym lub angielskim na stronie internetowej dzielnicy.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu alarmowo-przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest bokiem do wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w jednostronną poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia. Po prawej stronie wisi przewijak dla niemowląt.

W dalszej części korytarza, po lewej stronie znajduje się pomieszczenie socjalne 009 z miejscem do karmienia dla matki z dzieckiem.

Sala obrad Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, zlokalizowana na I piętrze. W sali ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.