Imieniny: Włodzimierz, Tycjan
wtorek 16 stycznia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Bezpieczeństwo

 

 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wesoła

w grudniu dyżury dla mieszkańców będą pełnione według poniższego harmonogramu:

4 grudnia, godz. 16:00 – 18:00 – dyżur ogólny dla mieszkańców Dzielnicy Wesoła (Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkieiwcza 33, pok. -111)

6  grudnia, godz. 11:00 – 12:00 – Grupa Osiedlowa Centrum (spotkanie na ul. W. Raczkiewicza róg al. Armii Krajowej)

13 grudnia, godz. 11:00 – 12:00 – Grupa Osiedlowa Stara Miłosna (spotkanie na ul. Jana Pawła II 1 – parking przy sklepie Lidl )

20 grudnia, godz. 11:00 – 12:00 –  Grupa Osiedlowa Zielona (spotkanie na ul. Wspólnej róg ul. Brata Alberta – parking przy sklepie K&M)

Podczas dyżurów mogą Państwo zgłaszać wszelkie nieprawidłowości wpływające na poczucie Państwa bezpieczeństwa, zagrażające życiu lub zdrowiu, czy wynikające z wandalizmu i innych negatywnych zjawisk. Mogą Państwo zgłaszać te sprawy bezpośrednio do osób uczestniczących w spotkaniach:

Przedstawicieli Komisariatu Policji Wesoła

Przedstawicieli VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej

Pracowników Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wesoła

 

 

11 lutego (11.2) obchodzony jest w Europie jako Dzień Numeru Alarmowego 112. Stworzono go po to, aby z każdego miejsca naszego kontynentu przez całą dobę móc wezwać pomoc, gdy zagrożone jest życie nasze lub innych.           

Numer powinniśmy wykręcać tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy w sytuacji realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia. Niestety przepis ten jest często łamany i to nie tylko u nas, ale w całej Europie. - Co roku przypominamy o tym, że operatorzy numeru 112 pomagają, gdy naprawdę potrzebujemy pomocy w tragicznych sytuacjach naszego życia.  Telefon do nich to nie czas na zabawę ani żarty – przypomina Hanna Gronkieiwcz-Waltz,  Prezydent Warszawy.

Wdrażanie numeru 112 w Europie rozpoczęło się na mocy dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r., a od 2008 roku jest to numer ratunkowy obowiązujący na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, osoby przebywające na terenie dowolnego kraju Unii mają możliwość połączenia się z operatorem bezpłatnego numeru 112 oraz uzyskać pomoc. Operatorzy numeru alarmowego muszą władać co najmniej jednym językiem obcym.

112 to wołanie o pomoc Według danych warszawskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) mieszczącego się przy ul. Młynarskiej 43/45, nadal największym problemem są połączenia bezzasadne. Z roku na rok jest ich trochę mniej, ale nadal stanowią  ¾ połączeń (w 2013 roku, kiedy CPR w Warszawie zaczęło funkcjonować, takich  połączeń było 75%, w roku 2016 - 71%). Fałszywe połączenia to w większości pomyłki, zabawy dzieci telefonami, zapytania niezwiązane z ratownictwem, próby zamawiania usług (np. cateringowych) i przypadkowe uruchomienia telefonów. Połączenia te zajmują czas operatorów i blokują linię, która staje się niedostępna w sytuacji realnego zagrożenia życia lub zdrowia osoby potrzebującej pomocy.

Jeden rok, milion połączeń W 2016 roku 70 operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Młynarskiej przyjęło 1 079 849 połączeń, z czego 266 430 przekazało służbom - w największej części do policji (w następnej kolejności do Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej). Operatorzy przyjmują średnio 2 950 połączeń na dobę, najwięcej zgłoszeń wpływa między godz. 15 a 19. Poprawił się średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem i wynosi 8 sekund.

Jak działa CPR? W Polsce jest 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Znajdują się w każdym mieście wojewódzkim oraz dodatkowo w Radomiu. Podstawowym założeniem systemu jest jak najszybsze odebranie połączenia i powiadomienie służb udzielających pomocy. W przypadku, gdy osoba przebywająca na terenie danego województwa łączy się z numerem 112 i nie może uzyskać połączenia z centrum na tym terenie, zgłoszenie jest przekazywane do innego ośrodka zgodnie z tzw. regułą zastępowalności. Operator, który odbierze zgłoszenie ustala lokalizację zdarzenia oraz przekazuje informacje do odpowiednich służb.

System informatyczny działający w centrach pozwala na identyfikację numeru telefonu zgłaszającego. System dodatkowo wyświetla dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany oraz  prezentuje na mapie aktualną lokalizację telefonu. Pomaga to nie tylko w udzieleniu pomocy w sytuacji, gdy ktoś nie potrafi podać dokładnej lokalizacji (np. dziecko lub w przypadku wypadku samochodowego poza terenem zabudowanym), ale również ułatwia identyfikowanie fałszywych zgłoszeń, w przypadku, gdy zgłaszający podaje nieprawdziwą lokalizację. Spot promujący numer 112 będzie emitowany w stołecznej komunikacji od 6 do 12 lutego.

  Zgodn ie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. 

Kwalifikacja wojskowa jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. 

Celem kwalifikacji jest w szczególności ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej.

Prezydent m.st. Warszawy wzywa osoby podlegające kwalifikacji do stawienia się przed właściwą komisję lekarską za pomocą imiennych wezwań, doręczanych co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

W 2017 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony od 30 stycznia do 28 kwietnia, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. poz. 1657).

Do kwalifikacji wojskowej wzywani będą m.in.:

  1. mężczyźni urodzeni w 1998 r. (rocznik podstawowy);
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1993 - 1997 , którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1996-1997 , uznane czasowo za niezdolnych do czynnej służby wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1993–1998 , posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
  5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i  zgłosiły się ochotniczo  do pełnienia służby wojskowej.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wojewoda Mazowiecki powołał na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy 5 powiatowych komisji lekarskich.

Dla mieszkańców Wawra i Wesołej właściwą jest:

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 4 dla Dzielnic: Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,

  z siedzibą  w Dzielnicy Praga Południe, ul. Mińska 1/5, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5,

  tel. 519 047 444, czas pracy komisji - 06.02.-10.04.2017 r.;

 Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników komisji lekarskich oraz pracowników delegatur Biura Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicach m.st. Warszawy: 

  • w Wesołej - (22) 7736092
  • w Wawrze - (22) 4437030

 Broszura informacyjna - Kwalifikacji wojskowa w Warszawie w 2017 r.

 

 Zagrożenie zatrucia czadem 

Afrykański Pomór Świń