Deklaracja dostępności strony informacyjnej Dzielnicy Wesoła

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej Dzielnicy Wesoła(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
Niektóre tabele mogą nie mieć opisanych nagłówków.

Wyłączenia

Skany dokumentów, szczególnie obwieszczeń i zawiadomień instytucji publicznych, które nie są wytworzone przez m.st. Warszawa.
Materiały opublikowane na stronie przed obowiązywaniem ustawy o dostępności cyfrowej i mające wartość jedynie archiwalną, w szczególności elektroniczne wydania Biuletynu Informacyjnego Dzielnicy Wesoła.
Mapy i schematy - wyłączenie ustawowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Za pomocą klawisza Tab klawiatury możliwe jest poruszanie po stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Okolica urzędu. Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic 1 Praskiego Pułku i Juliana Ursyna Niemcewicza. Dojścia piesze są od ulic 1 Praskiego Pułku i J.U. Niemcewicza. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlno-dźwiękowej. Chodnik przez ul. J.U. Niemcewicza jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.
Dojazd do urzędu. Najbliższa stacja PKP Wesoła znajduje się w odległości do ok. 900 m. Przy dojściach na perony są pochylnie. Najbliższe przystanki autobusowe: Wesoła - Ratusz 01 (kierunek PKP Wesoła: 173, 514, N21, N71), Wesoła - Ratusz 02 (kierunek Marysin: 173, 198, 514, N71), Wesoła - Ratusz 02 (kierunek Stara Miłosna: 198, N21), znajdują się w odległości do 110 m. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu pomiędzy ul. 1 Praskiego Pułku a J.U. Niemcewicza, jako najbliżej zlokalizowane przejścia dla pieszych. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przy samym budynku.
Wejście do urzędu. Główne zadaszone wejście znajduje się z przodu budynku przy skrzyżowaniu ulic 1 Praskiego Pułku i J.U. Niemcewicza, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie zewnętrzne i wewnętrzne otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Rada Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Urząd Stanu Cywilnego.
Przed wejściem znajduje się tablica tyflograficzna przedstawiająca najbliższą okolicę urzędu. Na prawo, po przejściu drugich automatycznych drzwi wejściowych, stoi tablica tyflograficzna, która przedstawia rzut parteru budynku urzędu. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest na wprost w bliskiej odległości od wejścia, posiada częściowo obniżoną ladę. Brak pętli indukcyjnej. Jest dostęp online do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie, schody prowadzą na pierwsze i drugie piętro. Główna klatka schodowa jest otwarta. Stopnie schodów są proste z podcięciami. Schody wyposażone są dwustronnie w okrągłe poręcze. W pobliżu schodów, na prawo od wejścia jest winda, którą można wjechać na pierwsze i drugie piętro. Jest jedna winda, która znajduje się w holu, po prawej stronie od wejścia głównego. Oznakowanie przycisków wypukłe, brak oznakowania brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych, które informują o numerze piętra. Na parterze po lewej stronie za wewnętrznymi drzwiami automatycznymi znajduje się sala obsługi mieszkańców, a po prawej blisko wejścia stanowiska Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, dalej w korytarzu jest Urząd Stanu Cywilnego. Obok punktu informacyjnego znajduje się stanowisko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na stanowisku komputerowym wykorzystane zostało bezpłatne oprogramowanie udźwiękawiające (dostosowane do osób niewidomych) oraz powiększające (dostosowane do potrzeb osób niedowidzących). Główny ciąg komunikacyjny stanowi otwarty hol główny. Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą po łuku i są na końcu wydzielone szklanymi drzwiami, prowadzącymi do bocznej klatki schodowej. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku tylko na parterze są oznaczenia brajlowskie na drzwiach. Na sali obsługi mieszkańca na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. Sala obrad Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, zlokalizowana na I piętrze. W sali brak jest pętli indukcyjnych oraz ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu alarmowo-przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest bokiem do wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w jednostronną poręcz. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia. Po prawej stronie wisi przewijak dla niemowląt. W dalszej części korytarza, po lewej stronie znajduje się pomieszczenie socjalne 009 z miejscem do karmienia dla matki z dzieckiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do stanowisk obsługi mieszkańców.
Dostęp do tłumacza PJM online jest w holu na parterze.
Strona internetowa posiada wersję kontrastową dla osób niedowidzących. Brak informacji w języku migowym lub angielskim na stronie internetowej dzielnicy www.wesola.waw.pl.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Inne informacje i oświadczenia

Zmiana wielkości czcionki.
Wybór wersji kontrastowej.