Imieniny: Hanna, Julian, Łukasz
piątek 18 października 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

12/06/2019

Obwieszczenie

Inwestycja: rozbudowa Szkoły Podstawowej  nr 173 przy ulicy Trakt Brzeski 18, na działkach ew. nr 3/1, 3/2 w obrębie 8-07-10 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej  nr 173 przy ulicy Trakt Brzeski 18, na działkach ew. nr 3/1, 3/2 w obrębie 8-07-10 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.