Imieniny: Hanna, Julian, Łukasz
piątek 18 października 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

27/05/2019

Obwieszczenie

Inwestycja:

sieć elektroenergetyczna SN 15 kV w ulicy W. Broniewskiego i S. Konarskiego, na działkach ew. nr52/5, 52/6, 22z obrębu 8-06-11w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 j.t.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ulicy W. Broniewskiego i S. Konarskiego, na działkach ew. nr 52/5, 52/6, 22 z obrębu 8-06-11 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.