Imieniny: Maryla, Cyryl, Władysław
wtorek 27 czerwca 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

22/06/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Berenta,  na działkach ew. nr: 104/1, 104/2 w obrębie 8-04-06 na terenie Dzielnicy Wesoła  m.st....

Czytaj więcej o Obwieszczenie

21/06/2017
dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej - ulicy Nowej  na terenie działek ew. nr 239, 80/1, 231, 240, 81/1, 230/4, 82 z obrębu 8-05-01 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Czytaj więcej o Obwieszczenie

14/06/2017
Inwestycja: sieć energetyczna kablowa i słupy oświetleniowe w ulicach: Rodziewiczówny Lirycznej, Literackiej, Fraszki, na działkach ew. nr: 147, 158, 153, 180, 195, 190, 264 z obrębu 8-07-12 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

14/06/2017
Inwestycja: sieć energetyczna kablowa i słupy oświetleniowe w ulicy Forsycji,  na działkach ew. nr 394, 404, 424, 441 z obrębu 8-07-16 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

14/06/2017
Inwestycja: sieć energetyczna kablowa i słupy oświetleniowe w ulicach:  Diamentowej, Brylantowej i Nefrytowej,  na działkach ew. nr: 463, 499, 490, 13/5 z obrębu 8-07-14 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/06/2017
Inwestycja: kanalizacja deszczowa w ulicy Dąbrowy, na działkach ew. nr: 86, 98 w obrębie 07-16 na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/06/2017
Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicy Astrów,  na działkach ew. nr: 278, 47/18, 49/20 w obrębie 8-07-16 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/06/2017
Inwestycja: kontenerowa stacja transformatorowa  Sn/nn 15/04 kV oraz sieć kablowa nn 0,4 kV i Sn 15 kV na działce ew. nr 46/7 w obrębie 8-02-02, położonej przy ulicy Długiej 76,  na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.  OBWIESZCZENIE Na...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/06/2017
Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicy Słowiczej, na działkach ew. nr: 50/3, 51/18, 51/19, 53/2, 54/5, 56/7, 58/13, 59 w obrębie 8-02-02; 7 w obrębie 8-02-01, na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/06/2017
Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Berenta, na działkach ew. nr: 104/1, 104/2 w obrębie 8-04-06 na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.