Imieniny: Gabriela, Marek, Seweryn
sobota 24 marca 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

23/03/2018
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających w pasie drogowym ul. Wspólnej w Dzielnicy Wesoła

Czytaj więcej o Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

21/03/2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 14 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania aministracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. o wydanie decyzji o...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/03/2018
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z 14 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” - węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700”.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/03/2018
Inwestycja: gazociąg średniego ciśnienia w ulicy Kolendrowej, na działkach ew. nr 100 i 119 w obrębie 8-07-17 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwiesczenie

16/03/2018
Inwestycja: sieć kablowa energetyczna średniego napięcia w ulicy Żółkiewskiego,  na działce ew. nr 56 z obrębu 8-04-08 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/03/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w ulicach: Długiej, Słowiczej oraz na terenie projektowanego zespołu zabudowy...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/03/2018
Inwestycja: sieć energetyczna kablowa i słupy oświetleniowe na działkach ew. nr: 49/3, 49/2, 49/6, 69/3, 69/2, 69/1 w obrębie 8-06-05 oraz 4/4, 2/3 w obrębie 8-06-08, z wyłączeniem działek leśnych o nr ew. 69/1 i 69/2 w obrębie 8-06-05 pod budowę...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/03/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych kablowych: SN 15kV i NN 0,4kV; dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/NN15/0,4 kV; słupa...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

09/03/2018
Inwestycja: sieć elektroenergetyczna kablowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą orazprzewieszeniem sieci średniego napięcia na projektowany słup, na działkach ew. nr23, 21, 25/1, 48/9, 48/39, 48/40z obrębu 8-07-11w ulicy Jeździeckiej, Gościniec na...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

07/03/2018
postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej - ulicy gen. W. Sikorskiego na odcinku od ulicy J.K. Chodkiewicza  do ulicy  S. Żółkiewskiego wraz z budową sieci...

Strony