Imieniny: Marek, Bogusz, Maciej
piątek 24 lutego 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

20/02/2017
Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jeździeckiej,  na działkach ew. nr: 90/6, 81, 80/9z obrębu 8-07-11w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

20/02/2017
Inwestycja: sieć wodociągowa  w rejonie ulicy Jeździeckiej,  na działkach ew. nr:90/6, 81, 80/9z obrębu 8-07-11w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

17/02/2017
Inwestycja drogowa polegającej na budowie drogi publicznej - ulicy Krótkiej i ul. Żeglarskiej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej  abonenckiej i oświetleniowej, linii...

Czytaj więcej o Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

09/02/2017
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/02/2017
Inwestycja: budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV, w ramach przebudowy sieci "Zielona" wraz z wymianą wybranych stacji transformatorowych na działkach ew. nr: 69/8, 69/4, 68/3, 68/2, 68/1, 60 z obrębu 8-06-05; 51/5, 51/6, 28, 29 z obrębu 8-06-...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/02/2017
Inwestycja: budowa sieci elektroenergetycznej SN/nn wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej "Zielona" oraz wymianą wybranych stacji transformatorowych na działkach ew. nr:  51/4, 26/1, 26/10 z obrębu 8-06-...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/02/2017
Inwestycja: budowa sieci elektroenergetycznej SN/nn w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej "Zielona" wraz z wymianą wybranych stacji transformatorowych,  w rejonie ulic Berenta/Chodkiewicza, na działkach ew. nr: 92 z obrębu 8-04-05; 107,...