Imieniny: Juliusz, Jan, Magdalena
niedziela 27 maja 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

18/05/2018
Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Poezji, na działkach ew. nr 28/6, 28/17 z obrębu 8-07-12 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

17/05/2018
 W Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Wesoła została  wydana decyzja nr 64/2018 z dnia 11.05.2018r. o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej - ulicy Nizinnej na...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/05/2018
OBWIESZCZENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Brzoskwiniowej i Cieplarnianej, na działkach ew. nr 40/8 i 40/26 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

07/05/2018
Inwestycja: sieć elektroenergetyczna kablowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przewieszeniem sieci średniego napięcia na projektowany słup, na działkach ew. nr 23, 21, 25/1, 48/9, 48/39, 48/40 z obrębu 8-07-11 w ulicy Jeździeckiej, Gościniec...

Czytaj więcej o Zmiana nazw ulic w Wesołej

16/11/2017
10 listopada 2017 r. weszły w życie Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2017 r., pozycje od 10101 do...