Imieniny: Małgorzata, Marta, Wiktor
piątek 22 lutego 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

21/02/2019
Inwestycja: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 przy Placu Wojska Polskiego 28, na działkach ew. nr 1/1, 8, 9 oraz części działki ew. nr 5/29 w obrębie 8-01-01 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Czytaj więcej o Obwieszczenie

21/02/2019
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowieulicy Agawy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, na działkach ew. nr: 72/1, 72/10, 72/...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

20/02/2019
Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia w ulicy Stokrotki, na części działki ew. nr 278 w obrębie 8-07-16 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i ...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

20/02/2019
Inwestycja: sieć gazowa śr. ciśnienia w ulicy Krokusów , na części działki ew. nr 53/19 w obrębie 8-07-16 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i ...

Czytaj więcej o Obwiesczenie

04/02/2019
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowych nN wraz ze złączami kablowymi na działkach ew. nr:34/40, 34/42, 34/43w obrębie 8-07-10, w pasie drogowym ulicy...