Imieniny: Bartłomiej, Jakub, Marian
niedziela 30 kwietnia 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

26/04/2017
Inwestycja: sieć energetyczna kablowa i słupy oświetleniowe w ulicach: Rodziewiczówny, Lirycznej, Literackiej i Fraszki, na działkach ew. nr147, 158, 153, 180, 195, 190, 264z obrębu 8-07-12w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

26/04/2017
Inwestycja: sieć energetyczna kablowa i słupy oświetleniowe w ulicy Forsycji,  na działkach ew. nr 394, 404, 424, 441 z obrębu 8-07-16 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

26/04/2017
Inwestycja: sieć energetyczna kablowa i słupy oświetleniowe w ulicach:  Brylantowej i Nefrytowej,  na działkach ew. nr: 463, 499, 490, 13/5 z obrębu 8-07-14 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

21/04/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Marii Rodziewiczówny, na działce ew. nr190z obrębu 8-07-12w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

19/04/2017
Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicy Słowiczej, na działkach ew. nr: 50/3, 51/18, 51/19, 53/2, 54/5, 56/7, 58/13, 59 w obrębie 8-02-02; 7 w obrębie 8-02-01 na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

18/04/2017
Inwestycja: sieć kanalizacyjna w ulicach:  Jeździeckiej i Trakt Brzeski, na działkach ew. nr:21, 1/18, 1/6, 1/5z obrębu 8-07-11w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o OBWIESZCZENIE

13/04/2017
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/04/2017
Inwestycja: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej w ulicy Żółkiewskiego,  na działkach ew. nr5, 7/7z obrębu 8-04-09w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/04/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej "Zielona"...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/04/2017
Inwestycja: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 zlokalizowanej na działkach ew. nr 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 w obrębie 8-07-10 położonych przy ul. Trakt Brzeski 18 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Strony