Imieniny: Agnieszka, Eustachy, Renata
czwartek 20 września 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

17/09/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia PE 40mm L ca 56m, w ulicach Grabiny i Literatów,  na działkach ew. nr 101, 106 z obrębu 8-06-04 w Dzielnicy...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

11/09/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku na cele kultury i oświaty na działce ew. nr 85 z obrębu 8-07-11 przy ul. Jeździeckiej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/09/2018
OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r....

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/09/2018
OBWIESZCZENIE   Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

07/09/2018
Inwestycja: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na działkach z obrębu 8-07-11 o nr ew.: 76/5 i 76/1 -przeznaczonych pod realizację zabudowy jednorodzinnej szeregowej , 69- stanowiącej pas drogowy ul. Cieplarnianej, w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

07/09/2018
 Inwestycja: ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem (siecią kablową i słupami oświetleniowymi) wzdłuż Kanału Wawerskiego na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Diamentowej, na działkach ew. nr: 3/6, 659, 655, 656, 3/9, 4/1, 9/6, 5/3, 6/1, 7/1, 8/...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/09/2018
Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia PE 40mm L ca 56m, w ulicach Grabiny i Literatów,  na działkach ew. nr 101, 106 z obrębu 8-06-04 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

05/09/2018
Inwestycja: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kamiennej i ul. Wczasowej na działkach ew. nr 541 i 572 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.     OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

03/09/2018
Obwieszczenie dotyczące budowy magistrali wodociągowej w ul. Fabrycznej.

Czytaj więcej o Zmiana nazw ulic w Wesołej

16/11/2017
10 listopada 2017 r. weszły w życie Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2017 r., pozycje od 10101 do...