Imieniny: Magdalena, Milena, Józef
niedziela 22 lipca 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/07/2018
Inwestycja: sieci kablowe energetyczne nN0,4kV i SN15kV, złącza, stacja transformatorowa oraz słupy  do zasilania Szkoły Podstawowej Nr 173, w ulicy Borkowskiej, Gościniec, na działkach ew. nr : 119/4, 148 w obrębie 8-07-09 oraz  26, 2, 25/4 w...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

13/07/2018
Znak: UD-XIV-WAB.6733.17.2018.HOK                                                      Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce ew. nr ...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/07/2018
Inwestycja: ciąg pieszo - rowerowy wraz z oświetleniem (linią kablową i słupami oświetleniowymi) wzdłuż Kanału Wawerskiego na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Diamentowej, na działkach ew. nr: 3/6, 659, 655, 656, 3/9, 4/1, 9/6, 5/3, 6/1, 7/1, 8/...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/07/2018
Inwestycja: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na działkach z obrębu 8-07-11 o nr ew.: 76/5 i 76/1 - przeznaczonych pod realizację zabudowy jednorodzinnej szeregowej, 69 - stanowiącej pas drogowy ul. Cieplarnianej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy....

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/07/2018
OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Czytaj więcej o Zmiana nazw ulic w Wesołej

16/11/2017
10 listopada 2017 r. weszły w życie Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2017 r., pozycje od 10101 do...