Imieniny: Bernard, Krzysztof, Sabina
niedziela 20 sierpnia 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/08/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV - linii kablowej SN, wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nN oraz...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/08/2017
Inwestycja: kanalizacja deszczowa w ulicach: Konwaliowej, Poświaty, Irysów, Hiacyntowej, na działkach ew. nr: 47/16, 47/17, 49/14, 278, 47/13, 49/9, 135, 152, 233, 250, 260, 47/23, 499, 501, 47/12 w obrębie 8-07-16;  94/3, 75/8 w obrębie 8-07-15,...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

09/08/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowych SN, nn, stacji transformatorowej kontenerowej w ulicy Armii Krajowej, na działce ew. nr 6 w obrębie 8-04-09 na terenie...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

09/08/2017
Inwestycja: kontenerowa stacja transformatorowa  Sn/nn 15/04 kV oraz sieci kablowe nn 0,4 kV i Sn 15 kV na działce ew. nr 46/7 w obrębie 8-02-02, położonej przy ulicy Długiej 76,  na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

31/07/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Konwaliowej, Poświaty, Irysów, Hiacyntowej, na działkach ew. nr: 47/16, 47/17, 49/14, 278, 47/...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

31/07/2017
Zawiadomienie dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Konwaliowej, Poświaty, Irysów, Hiacyntowej, na działkach ew. nr: 47/16, 47/17, 49...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

31/07/2017
Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicy Astrów, na działkach ew. nr: 278, 47/18, 49/20 w obrębie 8-07-16 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

31/07/2017
Inwestycja: sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Dąbrowy, na działkach ew. nr: 86, 98 w obrębie 8- 07-16, na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.