Jakie dokumenty potrzebne są do założenia księgi wieczystej i kto je może złożyć? PDF  | Drukuj |  Email

Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ /art. 6262 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zmianami)/.

Jeżeli notariusz przekazuje sądowi wypis aktu notarialnego zawierającego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, uważa się, że wniosek został złożony przez uprawnionego /art. 6264 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego/.

Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej /art. 6262 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego/.

Do wniosku o założenie księgi wieczystej muszą zostać dołączone następujące dokumenty:
1. Dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku (potwierdzające prawo własności, na przykład wnioskodawcy czy wykazujące komu przysługuje własność wymieniać wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana, powołanie tytułu własności nieruchomości, wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w rozporządzaniu nią, wskazanie księgi wieczystej jeśli taka była prowadzona dla dartej nieruchomości lecz zaginęła lub uległa zniszczeniu, lub wskazanie zbioru dokumentów, jeśli był prowadzany dla nieruchomości).

2. Dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości:

- Wypis z ewidencji gruntów określający powierzchnię i przeznaczenie gruntów,

- Wyrys z mapy ewidencyjnej,

- Wykaz zmian gruntowych sporządzony przez geodetę

Dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości muszą posiadać zapis, że stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, należy dołączyć odpowiednie oświadczenie.

 
 


image002.jpg

kmw_banner_taryfa_37_wesola.gif


wom2.gif


inwestycje_baner.jpg

ztm_baner.gif

19115.png

europedirect.gifniepelnosprawni.gifeeagrants1.gif


lns_praga.jpg

konsultacje_spo_baner.jpg


bp_logo_2016.jpg

wybory.jpg

warszawa_2030.jpg

sciezki.jpg

rada_seniorow.png

image001.gif

energo.jpg

mpwik2.jpg

Informacji na temat odbioru odpadów na terenie Dzielnicy Wesoła udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84, Infolinia m.st. Warszawy 19115, Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00
   
Informacji na temat odbioru odpadów na terenie Dzielnicy Wesoła udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84, Infolinia m.st. Warszawy 19115, Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00
   
Informacji na temat odbioru odpadów na terenie Dzielnicy Wesoła udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84, Infolinia m.st. Warszawy 19115, Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00
   
Informacji na temat odbioru odpadów na terenie Dzielnicy Wesoła udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84, Infolinia m.st. Warszawy 19115, Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00
   
Informacji na temat odbioru odpadów na terenie Dzielnicy Wesoła udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84, Infolinia m.st. Warszawy 19115, Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00