Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych czwartek, 13.03.2014

zaproszenie_konkurs_plastyczny.jpg

 
Ogłoszenie czwartek, 13.03.2014

W dniu 20 marca 2014 r. o godzinie 1400 w sali obrad nr 120 w Urzędzie Dzielnicy Wesoła przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 odbędzie się LV sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Załączniki:
 Druk nr 217
 
Komunikat Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi wtorek, 11.03.2014
logo_pol_zielonej2.jpg

Informujemy mieszkańców 8 dzielnic, w których wszedł nowy system odbioru odpadów komunalnych, że firmy odbierające odpady komunalne mają obowiązek wyposażenia punktów odbioru odpadów w nowe pojemniki lub wykorzystania dotychczasowych pojemników (do czasu ich fizycznego zużycia) poprzez ich właściwe oznakowanie nalepkami. Powinny być one oznakowane firmą wykonawczą oraz następującymi napisami:

 • odpady zmieszane
 • segregowane suche
 • szkło opakowaniowe

Jednocześnie na pojemniku powinien zostać zamontowany chip celem identyfikacji przez system komputerowy odbioru odpadów komunalnych. W stosunku do zabudowy jednorodzinnej wykonawcy zobowiązani są do dostarczania worków na „odpady segregowane suche" oraz „szkło opakowaniowe". Poniżej prezentujemy przykłady oznaczenia pojemników:

mpo-szklo.jpgmpo-suche.jpgpojemnik400.jpg

 
Komunikat Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi czwartek, 6.03.2014
logo_pol_zielonej2.jpg

Informujemy właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie 8 dzielnic, że zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy m.st. Warszawa, firmy zobowiązane są do odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełnienia pojemników.

W takim przypadku po pierwsze firma powinna zwiększyć pojemnik ze 120 l na 240 l. Jeżeli to okaże się niewystarczające uzasadniona będzie zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

Wszelkie informacje dotyczące przepełnienia pojemników prosimy zgłaszać pod numer 19115 lub poprzez portal warszawa19115.pl

Treść umów zawartych pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, a firmami odbierającymi odpady komunalne dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Można się z nimi zapoznać pod następującym adresem: http://bip.warszawa.pl/

 
Komunikat Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi środa, 5.03.2014

logo_pol_zielonej2.jpg

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PPHU LEKARO w celu zwiększenia przepustowości linii uległ zmianie numer Biura Obsługi Klienta tej firmy.

Nowy numer to
22 112 02 84 

(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00,
w soboty od godz. 8.00 do 15.00).

 

 
Projekt „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" czwartek, 6.03.2014

argos_-_ulotka1.jpg

 
Informacja o możliwości dokonywania wpłat podatków i opłat w placówkach pocztowych na terenie Dzielnicy Wesoła czwartek, 6.03.2014

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że w niżej wymienionych placówkach pocztowych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy:

 • ul.1 Praskiego Pułku 9
 • ul. Brata Alberta 2b
 • ul. Jana Pawła II 21
 • ul. Trakt Brzeski 35

można dokonywać wpłat bez pobierania opłat i prowizji na rachunki bankowe Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 
Komunikat poniedziałek, 3.03.2014
obraz 003_th.jpg

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer informuje, że dla ułatwienia złożenia mieszkańcom rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2013, pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer będą pełnili dyżury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 w Warszawie w dniach:

 

 • 3 marca 2014r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00
 • 10 marca 2014r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00
 • 17 marca 2014r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00
 • 24 marca 2014r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00
 • 31 marca 2014r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00
 • 7 kwietnia 2014r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00
 • 14 kwietnia 2014r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00
 • 28 kwietnia 2014r. (poniedziałek) w godzinach 13:00 - 17:00.

służąc pomocą w składaniu:

 • formularzy podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych 
 • zeznań rocznych z wykorzystaniem platformy e-podatki (składanie zeznań podatkowych przez Internet).

Jednocześnie dla przybliżenia podatnikom specyfiki pracy urzędu oraz pokazania otwartości urzędu na potrzeby podatników, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer organizuje „Dzień Otwarty" w siedzibie urzędu przy ul. Mycielskiego 21 w Warszawie w sobotę 5 kwietnia 2014r. w godz. 9:00-13:00, a także informuje, że w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2014r. godziny pracy urzędu skarbowego będą wydłużone, tj. urząd będzie czynny w godz. 8:00 - 18:00.

 
CHROŃ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY! piątek, 28.02.2014

dowd_osobisty.jpgPrzypominamy o konieczności zachowania szczególnej dbałości o ochronę swoich danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Podstawy prawnej do żądania od swych klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw" nie mają przedsiębiorcy, np. właściciele pensjonatów, hoteli, różnego rodzaju wypożyczalni czy bibliotek.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do dowolnego organu gminy, a w wypadku utraty dowodu osobistego za granicą - do urzędu konsularnego. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

 

 
Więcej czasu na projekty do budżetu partycypacyjnego czwartek, 27.02.2014
wesola_140x50.jpg

Mieszkańcy Warszawy będą mieli więcej czasu, by wskazać potrzeby, które uważają za najpilniejsze w swojej dzielnicy. Na prośbę mieszkańców termin składania projektów do budżetu partycypacyjnego został wydłużony do poniedziałku, 10 marca.

 
Centrum Informacyjne dla obywateli Ukrainy piątek, 21.02.2014

 
Zbiórka odpadów piątek, 21.02.2014

recycle.jpg

Od lutego 2014 r. odbiór odpadów segregowanych realizowany będzie przez firmę Lekaro działającą na terenie Dzielnicy Wesoła.

Na parkingu nie będzie zbiórki
odpadów segregowanych.

Zbiórka elektroodpadów będzie bez zmian.

 
S3KTOR 2013 piątek, 21.02.2014

logo_sektor_800.jpg

Wybierz najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2013 roku !!

Już 13 lutego ruszyła kolejna, 4 edycja konkursu na najlepsza warszawską inicjatywę pozarządową Sektor 2013. Każda osoba ma możliwość zgłoszenia do konkursu inicjatywę, którą uważa za najlepszą w całym poprzednim roku. Zgłoś swojego kandydata i Ty!

 
Rekrutacja do placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 czwartek, 20.02.2014

przedszkolaki.jpgPRZEDSZKOLAKI

podstawowka_male.jpg


SZKOŁA PODSTAWOWA

gimnazjium.jpg


GIMNAZJUM

ponadgimnazjum.jpg


PO GIMNAZJUM

 
Zarządzenie wtorek, 18.02.2014
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Programu ,,Warszawska Karta Rodziny" oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka i Biletu Młodego Warszawiaka
 
Komunikat czwartek, 13.02.2014

obraz 003_th.jpgNaczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer uprzejmie informuje, że w dniu 17, 24 lutego 2014 r. w godzinach 13.00-17.00 pracownicy urzędu, na terenie Urzędu Dzielnicy Warszawa Wesoła, w ramach utworzonego stanowiska, będą udzielali Podatnikom pomocy w składaniu zeznań podatkowych z wykorzystaniem platformy e-podatki (składanie zeznań podatkowych przez Internet).

 
Rusza „Zima w mieście” poniedziałek, 20.01.2014

 

um_zimawmiescie_1_26_02.jpgPomimo że w Warszawie nie ma śniegu - atrakcji, podczas rozpoczynających się ferii, nie zabraknie. Dla warszawskich dzieci i młodzieży, która w tym czasie nie opuści stolicy, Ratusz przygotował „Zimę w mieście".

zima2014zajawka.jpg

 
Masz kartę – korzystaj, czeka już 100 ofert środa, 12.02.2014

kartawarszawiaka.gifWarto zacząć korzystać z licznych ulg i preferencji przysługujących w ramach Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka. Na posiadaczy kart czeka już 100 ofert przygotowanych przez kilkadziesiąt miejskich instytucji oraz prywatnych firm m.in. zniżki na pływalnie i tańsze bilety do muzeów.

http://karta.um.warszawa.pl

 
Ogłoszenie czwartek, 6.02.2014

W dniu 13 lutego 2014 r. o godzinie 1400 w sali obrad nr 120 w Urzędzie Dzielnicy Wesoła przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 odbędzie się LIV sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 
Włącz się w planowanie budżetu partycypacyjnego w Wesołej czwartek, 6.02.2014

wesola_140x50.jpgBudżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta  i współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.

Informujemy, że w Dzielnicy Wesoła w najbliższym czasie będą zorganizowane dyżury konsultacyjne.

W czasie dyżurów konsultacyjnych będzie można uzyskać: 

 • informacje o poszczególnych etapach budżetu partycypacyjnego w Warszawie
 • pomoc w uzupełnianiu formularza oraz wytłumaczenie poszczególnych jego pozycji
 • informacje na temat kosztów poszczególnych działań dzielnicy
 • informacje na temat zadań własnych dzielnicy.

Terminy dyżurów konsultacyjnych w Dzielnicy Wesoła: 

8 lutego 2014 roku:

 • Urząd Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 33 w godzinach 1000-1300
 • Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna" Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Jana Pawła II 25 w godzinach 1330-1630

10 lutego 2014 roku:

 • Szkoła Podstawowa Nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Plac Wojska Polskiego 28 w godzinach 1630-1930

12 lutego 2014 roku:

 • Zespół Szkół Nr 94 ul. Krótka 1 w godzinach w godzinach 1630 - 1930

17 lutego 2014 roku:

 • Urząd Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 33 w godzinach 1600-1900

3 marca 2014 roku:

 • Urząd Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 33 w godzinach 1600-1900

8 marca 2014 roku:

 • Urząd Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 33 w godzinach 1000-1300
 • Ośrodek Działań Twórczych "Pogodna" Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Jana Pawła II 25 w godzinach 1330-1630.

 

 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 4 z 14
 


image002.jpg

kmw_banner_taryfa_37_wesola.gif


wom2.gif


inwestycje_baner.jpg

ztm_baner.gif

zmianyztm.jpg

europedirect.gifniepelnosprawni.gifeeagrants1.gif


lns_praga.jpg

konsultacje_spo_baner.jpg


wesola_140x50.jpg

plakat_lato_230_80.jpg

Informacji na temat odbioru odpadów udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84 | Infolinia m.st. Warszawy 19115 | Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00
   
Informacji na temat odbioru odpadów udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84 | Infolinia m.st. Warszawy 19115 | Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00
   
Informacji na temat odbioru odpadów udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84 | Infolinia m.st. Warszawy 19115 | Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00
   
Informacji na temat odbioru odpadów udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84 | Infolinia m.st. Warszawy 19115 | Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00
   
Informacji na temat odbioru odpadów udziela się pod numerami telefonów:   Infolinia firmy Lekaro 22 112 02 84 | Infolinia m.st. Warszawy 19115 | Informacja Urzędu Dzielnicy Wesoła 22 773 60 00