Imieniny: Aleksandra, Renata, Joanna
wtorek 28 marca 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Komunikaty

Czytaj więcej o Biuro Ochrony Środowiska

22/03/2017
Nowa siedziba Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Czytaj więcej o Opłaty i podatki lokalne

17/03/2017
Informacja o możliwości dokonywania wpłat podatków i opłat bez prowizji w placówkach pocztowych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Czytaj więcej o Ogłoszenie o naborze

17/02/2017
OGŁOSZENIE  Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku podinspektora ds. architektury i urbanistyki. Termin składania dokumentów: 15 marca 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy Wesoła)

Czytaj więcej o Dotacje celowe na inwestycje ekologiczne

10/01/2017
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej takich jak: modernizacja kotłowni, likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza...

Czytaj więcej o Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy informuje

02/01/2017
Sprawy związane z podziałami geodezyjnymi prowadzone są przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. 

Czytaj więcej o Karta Polaka

02/01/2017
Zasady przyznawania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, którzy zamierzają się osiedlić na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej o Stawki za wywóz nieczystości

27/12/2016
Uchwała nr XXXVIII/985/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjny Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i...