Imieniny: Juliusz, Jan, Magdalena
niedziela 27 maja 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

06/02/2017

XXXV sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

OGŁOSZENIE

9 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 w sali obrad nr 120 w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 odbędzie się XXXV sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV  sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o funkcjonowaniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wesoła
 5. Informacja na temat Harmonogramu realizacji zadań lokalnych do Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2017 rok
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian  
  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok -  druk nr 116
 7. Informacja o wysokości dotacji i grantów przyznanych organizacjom pozarządowym  za 2016 rok
 8. Informacja o planie sprzedaży nieruchomości w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2017 rok
 9. Informacja o stanie uregulowań własnościowych gruntów na potrzeby inwestycji planowanych w roku bieżącym i następnym
 10. Stan przygotowań do realizacji inwestycji w roku 2017. Informacja
  o planowanych harmonogramach prac
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 13. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 14. Wolne wnioski i informacje
 15. Zakończenie sesji