Imieniny: Józef, Klara, Robert
sobota 17 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

16/02/2021

Wyprowadzanie psa

Nadleśnictw Drewnicy przypomina o nakazie wyprowadzania do lasu psa na smyczy. Podstawa prawna:  kodeks wykroczeń art. 166 „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany”, ustawa o lasach art. 30 ust. 1 pkt 13 „W lasach zabrania się puszczania psów luzem”.