Imieniny: Milena, Robert, Rafał
niedziela 24 stycznia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

14/01/2021

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XXXV zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 

odbędzie się 20 stycznia 2021 r. o godzinie 14.15

Sesja odbędzie się w trybie posiedzenia zdalnego. Odnośnik do transmisji on-line dostępny jest na stronie www.wesola.waw.pl w zakładce transmisje on-line.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu centrum lokalnego osiedla Zielona w Dzielnicy Wesoła– druk nr 133
 5. Informacja o funkcjonowaniu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w dzielnicy. Spotkanie z Radą Społeczną SZPZLO
 6. Informacja o sytuacji epidemiologicznej na terenie dzielnicy
 7. Informacja na temat funkcjonowania oświaty w czasie pandemii na terenie dzielnicy
 8. Informacja o toczących się sprawach sądowych z udziałem dzielnicy
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2021 rok – druk nr 132
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy wesoła m.st. Warszawy w okresie międzysesyjnym
 12. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 13.  Wolne wnioski i informacje
 14.  Zakończenie sesji