Imieniny: Jakub, Karol, Piotr
czwartek 28 stycznia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

10/11/2020

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

 

XXXIII zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 18 listopada 2020 r. o godzinie 14.15

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Stan realizacji budżetu za III kwartały 2020 roku
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 122
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 123
 7. Informacja dotycząca przyznania tytułów i wyróżnień Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 8. Informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w dzielnicy
 9. Informacja o stanie przygotowań do zimy w dzielnicy
 10. Informacja o stanie utrzymania czystości w dzielnicy oraz ocena nowego systemu gospodarki odpadami
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 13. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 14.  Wolne wnioski i informacje
 15.  Zakończenie sesji