Imieniny: Celina, Urszula, Janusz
środa 21 października 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

08/10/2020

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XXXII zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 14 października 2020 r. o godzinie 14.15

Sesja transmitowana on-line.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 118
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 119
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 120
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 117
 8. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie dzielnicy z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa dzieci
 9. Informacja o przebiegu i kosztach akcji „Lato w Mieście”
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 13. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 14.  Wolne wnioski i informacje
 15.  Zakończenie sesji