Imieniny: Bernardyna, Marek, Wacław
poniedziałek 28 września 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

10/09/2020

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XXXI zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła

odbędzie się 16 września 2020 r. o godzinie 14.15

Sesja transmitowana on-line.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Stan realizacji planowanych inwestycji MPWiK na terenie dzielnicy
 5. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy i możliwościach jej usprawnienia oraz przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w sprawie Strategii komunikacji miejskiej dla dzielnicy Wesoła do 2024 roku- druk nr 115
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy - druk nr 114 
 7. Informacja Zarządu na temat przebiegu prac nad budżetem obywatelskim
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 10. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 11.  Wolne wnioski i informacje
 12.  Zakończenie sesji