Imieniny: Agnieszka, Eustachy, Renata
niedziela 20 września 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

02/07/2020

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XXIX zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się  8 lipca 2020 r. o godzinie 14.15

Transmisja sesji jest dostępna na stronie Dzielnicy (baner po prawej stronie). 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o funkcjonowaniu OSP w dzielnicy
 5. Informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w dzielnicy
 6. Informacja o pracach związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych
 7. Informacja na temat prac nad przebiegiem WOW przez teren dzielnicy
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……. na działania Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – druk 106
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 11. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 12. Wolne wnioski i informacje
 13. Zakończenie sesji

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, 567 oraz 568 i 695) XXVII sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy odbędzie się w trybie posiedzenia zdalnego.

Do pobrania: 
druk nr 106 (32.5KB)