Imieniny: Paula, Leszek, Tamara
środa 03 czerwca 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

13/05/2020

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XXVII zdalna sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 20 maja 2020 r. o godzinie 14.15

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, 567 oraz 568 i 695) XXVII sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 20 maja  2020 r. godz. 14:15 odbędzie się w trybie posiedzenia zdalnego. Jak zawsze transmisja sesji jest dostępna na stronie Dzielnicy (baner po prawej stronie).

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o stopniu zaawansowania prac z zakresu planowania przestrzennego dla  obszaru dzielnicy
 5. Informacja o planowanych inwestycjach przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2019 roku
 7. Informacja z wykonania załącznika dzielnicowego za I kwartał 2020 roku - druk nr 100
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok - druk nr 101
 9. Informacja o stanie utrzymania czystości w dzielnicy - gospodarka odpadami
 10. Informacja o stanie czystości powietrza i działaniach władz samorządowych na rzecz  jej poprawy
 11. Utrzymanie zieleni w dzielnicy. Problemy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i rezerwatów przyrody na terenie dzielnicy
 12. Informacja o planach zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenie dzielnicy oraz stanie prac nad uregulowaniem własności OŚK „Cyraneczka”
 13. Interpelacje i zapytania radnych
 14. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie międzysesyjnym
 15. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania radnych
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zakończenie sesji