Imieniny: Alfred, Elżbieta, Maksymilian
piątek 14 sierpnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

13/11/2019

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XIX sesja Rady Dzielnicy Wesoła

odbędzie się 20 listopada 2019 r. o godzinie 14.00

w sali obrad nr 120

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 78
 5. Stan realizacji budżetu za III kwartały 2019 roku
 6. Informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w dzielnicy
 7. Informacja o stanie utrzymania czystości w dzielnicy oraz ocena nowego systemu gospodarki odpadami
 8. Informacja o stanie przygotowań do zimy w dzielnicy
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – druk nr 79
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/9/2019 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – druk nr 80
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 13. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 14. Wolne wnioski i informacje
 15. Zakończenie sesji

Aby oglądać transmisjię on-line należy kliknąć w baner na stronie głównej.