Imieniny: Dominika, Norbert, Paulina
sobota 06 czerwca 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

09/10/2019

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XVIII sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 16 października 2019 r. o godzinie 15.00

w sali obrad nr 120 w Urzędzie Dzielnicy

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Stan realizacji planowanych inwestycji MPWiK na terenie dzielnicy
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 74
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian
  w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 75
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 76
 8. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie dzielnicy z uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa dzieci oraz zestawienie prezentujące wyniki egzaminów gimnazjalnych i egzaminów ósmoklasisty
 9. Informacja o przebiegu i kosztach akcji „Lato w Mieście”
 10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 13. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 14. Wolne wnioski i informacje
 15. Zakończenie sesji

Aby oglądać transmisjię on-line należy kliknąć w baner na stronie głównej.