Imieniny: Konstancja, Albert, Szymon
wtorek 18 lutego 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

16/05/2019

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

 XIII sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się

22 maja 2019 r. o godzinie 14.00 w sali nr 120

Aby oglądać transmisjię on-line należy kliknąć w baner na stronie głównej.  

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o stopniu zaawansowania prac z zakresu planowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy
 5. Informacja o funkcjonowaniu OSP w dzielnicy
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 59
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 60
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 61
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 62
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 63
 11. Informacja z wykonania załącznika dzielnicowego za I kwartał 2019 roku
 12. Informacja o funkcjonowaniu instytucji oraz organizacji pozarządowych realizujących w dzielnicy zadania z zakresu kultury i sportu
 13. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy  Wesoła m.st. Warszawy - druk nr 56
 14. Informacja o planach zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenie dzielnicy oraz stanie prac nad uregulowaniem własności OŚK „Cyraneczka”
 15. Utrzymanie zieleni w dzielnicy. Problemy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i rezerwatów przyrody na terenie dzielnicy
 16. Interpelacje i zapytania radnych
 17. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 18. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 19.  Wolne wnioski i informacje
 20.  Zakończenie sesji