Imieniny: Daniel, Julia, Andrzej
niedziela 21 lipca 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

11/04/2019

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XII sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00

w sali obrad nr 120, w Urzędzie Dzielnicy

Aby oglądać transmisjię on-line należy kliknąć w baner na stronie głównej. 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Uroczyste otwarcie wystawy plenerowej z okazji jubileuszu 50- lecia uzyskania praw miejskich przez Wesołą „Wesoła- nasza mała ojczyzna”
 4. Wręczenie tytułów „Człowieka Roku i wyróżnień Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy za 2018 rok”
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku – druk nr 53
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 54
 8. Informacja na temat naliczania i ściągania podatków lokalnych na terenie dzielnicy
 9. Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy  Wesoła m.st. Warszawy - druk nr 55
 10. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy  Wesoła m.st. Warszawy - druk nr 56
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - druk nr 52
 12. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - druk nr 57
 13. Informacja o stanie utrzymania czystości w dzielnicy - gospodarka odpadami
 14. Informacja o stanie czystości powietrza i działaniach władz samorządowych na rzecz jej poprawy
 15. Plany i stan przygotowania do remontów obiektów oświatowych w okresie wakacji
 16. Informacja o kosztach utrzymania oświaty, kultury i sportu w dzielnicy
 17. Informacja o stanie przygotowań do Pikniku Wesoła
 18. Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy-  druk nr 51
 19. Interpelacje i zapytania radnych
 20. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 21. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 22. Wolne wnioski i informacje
 23. Zakończenie sesji