Imieniny: Jan, Monika, Wiktor
wtorek 21 maja 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

14/03/2019

Sesja Rady Dzielnicy

sala rady, flagi żółto-czerwone, godło polski

XI sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

odbędzie się 20 marca 2019 r. o godzinie 14.00 

w sali obrad nr 120 w Urzędzie Dzielnicy Wesoła

 

Aby oglądać transmisjię on-line należy kliknąć w baner na stronie głównej. 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad XI sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX i X sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 4. Informacja o planowanych inwestycjach w szczególności ZDM  i MPWIK na terenie dzielnicy. Spotkanie z przedstawicielami tych instytucji Informacja o stanie bezpieczeństwa w dzielnicy -  funkcjonowanie Straży Miejskiej  i Policji
 5. Spotkanie z Młodzieżową Radą Dzielnicy Wesoła
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 44
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 45
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok – druk nr 46
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……………………..na działania Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz na działania dyrektorów: Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Biblioteki Publicznej  w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – druk nr 47
 10. Projekt uchwały w sprawie   wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie  nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy - druk nr 48
 11. Informacja o przebiegu i kosztach akcji „Zima w Mieście”
 12. Informacja o prognozie demograficznej dla dzielnicy Wesoła
 13. Informacja o stanie istniejącej infrastruktury w dzielnicy
 14. Interpelacje i zapytania radnych
 15. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym
 16. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania
 17.  Wolne wnioski i informacje
 18.  Zakończenie sesji
Do pobrania: 
druk_44.zip (3.28MB)
druk_45.zip (2.38MB)
druk_46.zip (2.36MB)
druk_47.zip (9.44KB)
druk_48.zip (16.18KB)