Imieniny: Dominika, Mateusz, Anastazy
wtorek 22 stycznia 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

11/01/2017

Oddychaj Warszawo

Działania stolicy poprawiające jakość powietrza prowadzone są od kilku lat w trzech obszarach: transport, zieleń i energia. Na inwestycje w tym obszarze ratusz przeznaczy w kolejnych latach 16 mld złotych.

Zanieczyszczenie powietrza w ostatnich dniach

W niedzielę i poniedziałek sytuacja w wielu polskich miastach była bardzo poważna. W części miast południowej Polski przekroczenie norm było nawet dwukrotnie wyższe niż w Warszawie. W stolicy tak wysokich stężeń pyłu PM 10 nie odnotowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Na taką sytuację złożyło się wiele czynników, m.in. takich jak: warunki atmosferyczne, czyli brak wiatru i opadów, wysokie ciśnienie, niska temperatura. Do powstawania pyłu PM 10 przyczynia się głównie spalanie w kotłach oraz piecach odpadów i węgla niskiej jakości.

Na stronie um.warszawa.pl jest podawany stan jakości powietrza w stolicy w oparciu o dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W niedzielę poprzez Warszawski System Powiadomień 19 115 ratusz wysłał ostrzeżenia do mieszańców o zanieczyszczeniu powietrza. Aby zachęcić kierowców do podróżowania do i po stolicy komunikacją miejską a nie samochodami, władze podjęły decyzje o wprowadzeniu w poniedziałek, bezpłatnych przejazdów. Ratusz informował o złej jakości powietrza nie tylko mieszkańców, ale również zalecił szkołom, przedszkolom i żłobkom zrezygnowanie z wyjść z dziećmi na zewnątrz placówek. 

Miasto dofinansuje wymianę pieców

Od 12 stycznia 2017 roku, czyli od dnia wejścia w życie grudniowej uchwały rady miasta, mieszkańcy będą mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Warszawiacy będą mogli otrzymać od ratusza od 7 000 do 20 000 złotych dopłaty. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

  • wymianie pieców: 7 000 zł dla gospodarstw indywidualnych i 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych 
  • indywidualnym węźle cieplnym: 10 000 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą, 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Wnioski będzie można pobrać ze strony Biura Ochrony Środowiska i ze strony zielona.um.warszawa.pl oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców. Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9). Zachęcamy do przyjście do Biura Ochrony Środowiska i konsultacji wniosku z pracownikami wydziału: pl. S. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404 i 405, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00. Dodatkowo szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 73, 22 443 25 75, 22 443 25 76.Jeśli mieszkańcy chcą ubiegać się o dofinansowanie w tym roku, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2017 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Ochrony Środowiska). Program jest wieloletni - to dopiero początek. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie także w kolejnych latach.

Wciąż można ubiegać się o dofinansowanie innych przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. To środki przeznaczone m.in. na:

  • likwidację zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu 
  • wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.W 2016 roku dotacje z budżetu m.st. Warszawy uzyskało 579 projektów na kwotę 1,8 mln zł.

dofinasowanie do pierców

Straż miejska kontroluje

W kontroli domowych palenisk pomocne są nowoczesne radiowozy przekazane Straży Miejskiej pod koniec 2016 roku przez władze Warszawy. Pięć mobilnych laboratoriów jest wyposażonych w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Oprócz badań jakości powietrza, strażnicy mogą również sprawdzać stan cieków wodnych. W 2016 roku straż miejska podjęła ponad 5 400 interwencji, przeprowadziła 3.800 kontroli w związku z podejrzeniem palenia odpadów i wystawiła ok. 1 tys. mandatów. 

warszawski transport

Ratusz aktywnie pozyskuje również środki unijne na realizację inwestycji związanych z poprawą jakości powietrza. Najważniejsze projekty, które uzyskały w ostatnim czasie dofinansowanie unijne to: rozbudowa II linii metra na zachód i na wschód (9 stycznia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie na kwotę 2 mld zł), rozbudowa i budowa nowych parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”, rozbudowa systemu tras rowerowych w Warszawie i 34 gminach sąsiadujących ze stolicą (to 330 km za blisko 340 mln zł) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na Mazowszu. To również złożenie 6 projektów przygotowanych ze spółką Veolia Energia Warszawa na budowę 19,8 km sieci ciepłowniczej w Wilanowie, Ursusie, na Ursynowie, Białołęce, Bemowie, Ochocie, we Włochach i modernizacje już istniejącej (łącznie 68,4 km w różnych dzielnicach). 

W końcu grudnia 2016 r. miasto podpisało umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy dwóch parków. Na Mokotowie nowy park u zbiegu ul. Puławskiej i W. Rzymowskiego wokół Stawu Służewieckiego będzie miał ponad 5,11 ha. Prace już się rozpoczęły. Plany zakładają wykonanie górek widokowych, alejek, oświetlenia, małej architektury, nasadzenie roślinności. Całość ma kosztować ok. 10 mln zł, a prace zakończą się jesienią tego roku. Dofinansowanie unijne wyniesie 7 mln zł. Teren przeznaczony pod drugi park, czyli EKOpark w Ursusie to pas wzdłuż ul. K. Gierdziejewskiego, między ul. Warszawską, Czerwona Droga, Wolności i Orłów Piastowskich. Dziś to ok. 4,44 ha nieużytków. Ma to kosztować ok. 10 mln zł, realizacja rozpocznie się w 2018 r. i potrwa ok. dwóch lat.  Dofinansowanie unijne wyniesie 7 mln zł.