Imieniny: Juliusz, Jan, Magdalena
niedziela 27 maja 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

06/02/2017

Nowy ustrój Warszawy

prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz na tle mapy Warszawy i sąsiednich gmin

Samorządowcy podpisali apel o wycofanie projektu ustawy o ustroju Warszawy

 4 lutego odbyło się spotkanie władz Warszawy oraz gospodarzy gmin z województwa mazowieckiego, którzy wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec projektu nowej ustawy o ustroju Warszawy. Uczestnicy spotkana podpisali apel o wycofanie tego projektu.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, Artura Tusińskiego, Burmistrza Podkowy Leśnej i Romana Smogorzewskiego, Prezydenta Legionowa.

Do opinii publicznej wiadomość o planowanych zmianach ustroju m.st. Warszawy. Bez oficjalnych informacji, bez konsultacji z mieszkańcami, bez udziału gospodarzy gmin, których projekt dotyczy. Rozpoczęty proces legislacji nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli.

Władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły w 2014 roku porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji.  

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie

W środę, 8 lutego o godz. 18 w Teatrze Powszechnym odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców, podczas którego przedstawione zostaną podstawowe założenia poselskiego projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zastępca Prezydent Warszawy Michał Olszewski będzie odpowiadał na pytania mieszkańców stolicy.