Imieniny: Piotr, Marianna, Marzena
wtorek 02 czerwca 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

22/05/2020

Konsultacje społeczne

samochód elektryczny

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

ZTM prowadzi  do 31 maja 2020 r. konsultacje społeczne projektu „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st Warszawy”.

Już niedługo w Warszawie rozbudowana zostanie infrastruktura dostosowana do niskoemisyjnych środków transportu. Zgłoś uwagi do planu ich lokalizacji.   

Po co stacje ładowania samochodów elektrycznych?
Jednym z najważniejszych zadań Warszawy jest rozwój transportu publicznego, przekonywanie mieszkańców do przesiadania się do pojazdów transportu publicznego, które nie emitują zanieczyszczeń – tramwajów, metra, szybkiej kolei miejskiej, autobusów elektrycznych, a nawet na rowery publiczne. Kolejnym ważnym krokiem jest promowanie elektromobilności, czyli samochodów elektrycznych i hybrydowych. Dlatego wkrótce w Warszawie powstaną nowe stacje ładowania takich pojazdów.

Napędy alternatywne – np. elektryczne – są jednym z elementów działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza. Inwestycje w elektromobilność przyczyniają się do zmniejszenia zawartości w powietrzu pyłu zawieszonego oraz szkodliwych tlenków azotu i tlenków siarki. Korzystanie z pojazdów przyjaznych środowisku wpłynie także na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz obniżenie poziomu hałasu.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych w Warszawie powinno działać minimum 1 000 punktów do ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną. Obecnie w stolicy są 54 stacje ze 144 punktami ładowania. Ponadto w tym roku różni inwestorzy wybudują kolejnych 21 stacji z 41 punktami. Oznacza to, że zgodnie z ustawą, do końca tego roku, zainstalowanych powinno zostać przynajmniej 815 kolejnych punktów.

W przygotowanym przez Biuro Infrastruktury projekcie stołecznego „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych” wskazano lokalizacje, w których można uruchomić 1 034 punkty ładowania w 517 stacjach. Wszystkie planowane stacje będą standardowo wyposażone w dwa punkty ładowania. W jednym miejscu może zostać zainstalowanych kilka stacji. W ramach konsultacji zbierane będą uwagi i opinie dotyczące wskazanych lokalizacji.

Konsultacje trwają do 31 maja 2020 roku.

Na stronie ZTM można zapoznać się z: projektem planu, lokalizacją stacji ładowania w podziale na dzielnice, lokalizacjami stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

  • telefonicznie – konsultanci będą czekali na uwagi i opinie podczas dyżurów telefonicznych:
    • 28 kwietnia, w godzinach 14.00-18.00 – tel. 22 443 36 19, 22 443 36 24 
    • 14 maja, w godzinach 14.00-18.00 – tel. 22 443 36 19, 22 443 36 24
  • mailowo – pytania i uwagi można przesłać na adres: konsultacje_infrastruktura@um.warszawa.pl
  • 20 maja, w godzinach 17.00-19.00 – podczas wideokonferencji lub spotkania (w zależności od sytuacji epidemicznej) przedstawione zostaną szczegóły planu lokalizacji stacji ładowania, a także urzędnicy opowiedzą, według jakich kryteriów zostały wybrane

Formy zgłaszania uwag w konsultacjach wynikają z obecnej sytuacji epidemicznej i przy zmianie obecnie obowiązujących ograniczeń mogą ulec zmianie.

Co się wydarzy po konsultacjach?
Po zakończeniu konsultacji opublikowany zostanie raport, w którym wskazany zostanie sposób uwzględnienia przekazanych opinii i uwag. Następnie Biuro Infrastruktury opracuje plan zawierający przynajmniej 815 punktów ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych i przekaże go operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych do uzgodnienia. W kolejnym kroku plan zostanie przyjęty jako uchwała Rady m.st. Warszawy. Uchwalony plan zostanie opublikowany w internecie i przekazany operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, którzy zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności są zobowiązani do wybudowania stacji ładowania.