Imieniny: Piotr, Marianna, Marzena
wtorek 02 czerwca 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

21/04/2020

Ekologiczne dofinansowania

miasto, wieżowce przed nimi drzewa

Mieszkańcy Warszawy w dalszym ciągu mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, a także dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji. Dodatkowy nabór trwa do końca maja.

Stolica pomaga chwytać wodę
Stolica udziela od października 2019 r. dotacji na budowę urządzeń, dzięki którym można gromadzić wodę opadową i roztopową. Warszawiacy, jak również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać finansowe wsparcie na:

  • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
  • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych - woda nie przesiąka do ziemi, można ją pobierać do ponownego wykorzystania).

W ramach jednego wniosku można otrzymać do 4 000 zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą), do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Usuń azbest
Warszawiacy mogą skorzystać z dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów, zawierających azbest. Miasto pokrywa do 100% kosztów demontażu, pakowania, wywozu oraz przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Kanalizacja zamiast szamba
Przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z dotacji do likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Na realizację takiej inwestycji można otrzymać 4 000 zł.

Złóż wniosek zdalnie
W czasie stanu epidemii mieszkańcy mogą przesyłać wnioski o dotacje pocztą na adres ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub skan dokumentacji mailowo, na adres Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl. Wniosek przysłany skanem będzie opracowany, a oryginał warszawiacy będą mogli dostarczyć w dniu podpisywania umowy o udzielenie dotacji.