Imieniny: Daniel, Julia, Andrzej
niedziela 21 lipca 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

05/04/2019

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

grafika autobusu szkolnego - dowóz dzieci niepełnosprawnych

W związku z procedurą przetargową w sprawie transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, wnioski o zapewnienie dowozu należy składać w terminie do 30 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 33, stanowisko 5 lub 6. Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie, będzie rozpatrywane w ramach postępowania uzupełniającego, co może wiązać się z uruchomieniem dowozu dla dziecka w terminie późniejszym niż 2 września 2019 r.

 Na komplet dokumentów w sprawie zapewnienia dowozu składa się:

- wniosek – wniosek powinien uwzględniać informacje dotyczące dodatkowych indywidualnych warunków, jakie muszą być spełnione podczas transportu (np. konieczność zabrania razem z dzieckiem wózka inwalidzkiego); - druk wniosku

- kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności;

- kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

- zaświadczenie z placówki oświatowej o zapewnieniu miejsca, dla danego dziecka, na rok szkolny 2019/2020

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka - druk przetwarzanie danych rodzica oraz druk przetwarzanie danych dziecka.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych na podstawie zgody.