Imieniny: Juliusz, Jan, Magdalena
niedziela 27 maja 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

03/02/2017

Doręczanie decyzji podatkowych

domek na kalkulatorze

DORĘCZANIE DECYZJI PODATKOWYCH NA 2017 ROK

Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniach od 3 lutego do 28 lutego 2017 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00 i w soboty w godzinach od 10.00 do 19.00, pracownicy Urzędu Dzielnicy Wesoła, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 144 Ordynacji podatkowej, będą dostarczać Mieszkańcom Dzielnicy Wesoła decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017 rok.

Do obowiązków pracowników należy:

- doręczenie przesyłki po uzyskaniu czytelnego podpisu odbiorcy wraz z datą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru,

- udzielenie adresatowi informacji dotyczącej korespondencji urzędowej oraz miejsc, w których można dokonywać wpłat bez prowizji.

Doręczyciele decyzji nie są uprawnieni do pobierania od Mieszkańców opłat z tytułu podatków jak również żadnych innych opłat.

Wraz z doręczaniem decyzji będzie prowadzona kampania informacyjna dotycząca zanieczyszczenia powietrza.